Eerste carrièreswitchers van Ruimte voor Groei afgezwaaid

Thema's

Thema's

Eerste carrièreswitchers van Ruimte voor Groei afgezwaaid

‘Het zijn stuk voor stuk nieuwe pareltjes’ 

 

Het is in overheidsland een nieuwe manier van medewerkers werven: met een ontwikkeltraject carrièreswitchers klaarstomen voor een functie in het ruimtelijk domein. ‘Ruimte voor Groei’ is een initiatief van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie Noord-Brabant. De eerste twintig deelnemers ontvingen 19 april hun certificaat. Vanwege het succes start binnenkort de werving voor de tweede lichting. “We gaan het gewoon nog een keer doen, en dan breder.” 

 

De (alcoholvrije) champagne staat al klaar als de deelnemers de 23ste verdieping van het provinciehuis betreden voor de uitreiking van de certificaten. Het weidse uitzicht over de hoofdstad van Brabant symboliseert het perspectief van de ‘Ruimte voor Groeiers’: een baan met zicht op een vaste aanstelling en doorgroeimogelijkheden. De stemming zit er dan ook goed in na de eindpresentaties, die net achter de rug zijn. 

 

Raakvlakken 

Hiervoor bogen de deelnemers zich in drietallen over een maatschappelijk thema; van biodiversiteit in het landelijk gebied tot klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. “De opdracht was om onderwerpen onder de loep te nemen die raakvlakken hebben met de provincie en de gemeente. Als groep hebben we de thema’s bepaald en onderling verdeeld”, vertelt Jorien Melsen (34). 

 

‘Als salesmanager miste ik maatschappelijke betekenis in mijn werk’ 

 

Na een toeristische vakopleiding kwam ze terecht bij een import- en exportbedrijf in exclusieve auto’s. “Als salesmanager miste ik maatschappelijke betekenis in mijn werk. Dat knaagde al een tijdje aan me, ik wilde veel liever iets maatschappelijks gaan doen. Toen ik op de vacature voor Ruimte voor Groei stuitte, wist ik meteen dat ik hiervoor moest gaan.” Inmiddels werkt ze bijna een jaar bij de gemeente Moerdijk, eerst als procesbegeleider Ruimtelijke Initiatieven en sinds 1 januari als projectadviseur bij het team Openbare Ruimte. De eerste promotie heeft ze dus al binnen. 

 

Verre van saai 

“Het is knap hoe jullie allemaal vanuit een totaal andere werkkring in dit traject zijn gestapt”, zegt Martin van Vliet voorafgaand aan de certificaatuitreiking. “Jullie presentaties hebben laten zien dat werken bij de gemeente verre van saai is en dat jullie een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Voor Ruimte voor Groei zijn jullie een prachtig uithangbord. En omdat we het traject allemaal als heel positief hebben ervaren, gaan we het gewoon nog een keer doen, en dan breder.” 

 

Schrijnend tekort 

Als gemeentesecretaris van Bergen op Zoom en lid van het dagelijks bestuur van de VBG is hij nauw betrokken bij Ruimte voor Groei. “Het was een mooi proces. Samen met gemeenten, adviesbureau Berenschot, Bestuursacademie Nederland en provincie hebben we een heel nieuwe vorm gevonden om vacatures in te vullen.” 

En dat is nodig ook. Terwijl het aantal taken in het ruimtelijk domein groeit, is er een groot tekort aan beleidsmedewerkers en -adviseurs. Van Vliet: “Natuurlijk nemen we het liefst mensen aan die meteen inzetbaar zijn. Maar als die niet te vinden zijn, is dit een heel goed alternatief. Het zijn voor gemeenten stuk voor stuk nieuwe pareltjes.” 

 

In het diepe gesprongen 

Ook projectleider en coach Veerle Hendriks straalt deze dag. “Het is voor alle betrokkenen geweldig wat er met dit ontwikkeltraject is bereikt”, zegt ze. “Dat gemeenten min of meer blind zijn ingestapt en zij-instromers in het diepe zijn gesprongen zonder de uitkomst te weten, vergt moed. De investering van beide kanten heeft goed uitgepakt en vraagt om een vervolg. Daar hebben we met z’n allen een stevige basis voor neergelegd.” 

Thema's

Thema's