Met deze drie tips zorg je dat jouw adviezen écht worden opgevolgd

Thema's

Thema's

Met deze drie tips zorg je dat jouw adviezen écht worden opgevolgd

Hoe geef je een inhoudelijk sterk advies dat rekening houdt met politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen én het gewenste resultaat behaalt? Met de volgende drie tips zorg je dat jouw adviezen écht worden geaccepteerd en opgevolgd.
 

1. Verdiep je goed in de opdrachtgever

Adviseren is voor 30% een vaardigheid, maar draait voor het grootste deel (70%) om bewustwording en inzicht. Het is essentieel om te onderzoeken, analyseren en te luisteren en zo inzicht te krijgen in de situatie en vraag van de opdrachtgever. Dit gaat verder dan het bespreken van de probleemstelling, doelstelling en het gewenste resultaat van de opdracht. Het gaat om begrijpen. Begrijpen wat de behoeften, motieven en belangen van je opdrachtgever zijn. Begrijpen wat hij of zij zegt of juist niet zegt, maar wel bedoelt en zien welke emoties er spelen. Wat is de vraag achter de vraag? 
 

2. Vergeet de buitenwereld niet 

Een valkuil van overheidsprofessionals is dat zij zich veelal richten op inhoud en hun beleid met feiten en cijfers onderbouwen om hun directe omgeving te overtuigen. Maar rekening houden met de buitenwereld is eigenlijk veel belangrijker om je adviezen te laten slagen. Natuurlijk moet het advies vakinhoudelijk goed zijn, maar om te zorgen dat het geaccepteerd wordt, moet het vooral aansluiten op ieders behoeften en belangen.

Focus op het verkennen en analyseren van je politiek-bestuurlijke omgeving en het krachtenveld waarin je opereert. Met welke spelers heb je te maken? Waar zitten gevoeligheden? In de buitenwereld vind je de belangenorganisaties en de voor- en tegenstanders van je ideeën. Met hen moet je uitgebreid(!) in gesprek om te ontdekken hoe er zowel in de politiek als in de samenleving over bepaalde kwesties wordt gedacht. Vervolgens ga je op zoek naar een oplossing die past bij de motieven en behoeften van je opdrachtgever, maar die net zo goed rekening houdt met de behoeften en belangen van de spelers in de omgeving. Zo neemt de kans op acceptatie en een daadwerkelijk succesvolle opvolging van het advies toe.
 

3. Betrek de betrokkenen van begin tot eind

Ook betrokkenheid leidt sneller tot acceptatie. Blijf zowel je opdrachtgever als de omgeving tijdens het volledige adviesproces betrekken, houd iedereen op de hoogte en luister naar iedereen die nog iets aan je kwijt wil. Je kunt altijd te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden of tegenvallers. Als je de opdrachtgever aangehaakt houdt, kun jij bij dit soort obstakels meteen schakelen en samen bekijken wat de consequenties zijn voor de opdracht en het plan. Daarnaast is het belangrijk om ieders verwachtingen te blijven checken, want als de situatie verandert, kunnen de verwachtingen mee veranderen. 
 

Deze tips succesvol toepassen? 

Wat je kan helpen om deze tips allemaal toe te passen, is het correct volgen van het proces van adviseren, waarin deze onderdelen in stappen terugkomen. Bijvoorbeeld een uitgebreide intake met de opdrachtgever en een analyse van het politieke krachtveld waarin je werkt. Wil je je hier nog eens goed in verdiepen? Volg dan onze eendaagse training Adviseren in een Politieke Context, waarin we alle fases van het adviesproces doornemen en je zicht krijgt op jouw rol in elke fase.

Meer weten over deze training? Bel naar 035 − 7 604 850 of mail naar info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's