Nieuw traineeship voor jonge professionials

Thema's

Thema's

Nieuw traineeship voor jonge professionials

De zoektocht naar geschikte overheidsprofessionals blijkt lastig. Bestuursacademie Nederland en detacheerder Xstate hebben daarom het traineeship 'Consultant Duurzame Ontwikkeling' opgezet. Zo krijgen jonge overheidsprofessionals de kans om ervaring op te doen en hun kennis en competenties te ontwikkelen.

Een talentvolle speld in een duurzame hooiberg

Gemeenten hebben moeite met het vinden van de juiste talenten voor hun organisaties. Maar liefst 14 procent van de vacatures staat langer dan een half jaar open. Dit zijn vooral vacatures voor hbo- en wo-functies op het gebied van ICT en ruimtelijke ordening. En juist ruimtelijke ordening vraagt momenteel veel aandacht van overheden.

Actuele vraagstukken in een krappe arbeidsmarkt

De Omgevingswet doet zijn intrede, de energietransitie is een maatschappelijke opgave geworden en duurzaamheid staat hoog op de agenda. Dat leidt tot een aantal consequenties. Kijk maar naar de recente protesten rondom de stikstofcrisis en PFAS. Daarom is er behoefte aan medewerkers met de juiste kennis, ervaring en competenties om deze problemen aan te pakken. En juist deze medewerkers zijn moeilijk te vinden binnen de huidige krappe arbeidsmarkt.
 
Organisaties gaan op zoek naar alternatieven in hun zoektocht naar geschikte medewerkers. Het inzetten van jonge talenten die het vakgebied deels kennen en deels nog moeten ontdekken wordt steeds aantrekkelijker. Deze jonge talenten moeten natuurlijk wel de basis in huis hebben om succesvol om te gaan met actuele maatschappelijke vraagstukken.

Uw overheidsorganisatie voorzien van de juiste talenten?

Daarom heeft Bestuursacademie Nederland samen met detacheerder X-state het traineeship ‘Consultant Duurzame Ontwikking’ opgezet. In het traineeship doorlopen jonge professionals een praktijkgericht opleidings- en detacheringstraject. Zo leren ze hun tanden te zetten in vraagstukken over duurzaamheid, de energietransitie en Omgevingswet. Een nieuwe generatie overheidsprofessionals wordt zo opgeleid voor de toekomst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het opleidingstraject dat deze trainees doorlopen? Neem dan contact op met Herrick Jellema via hjellema@bestuursacademie.nl of 06 – 55 852 412. Of bent u op zoek naar een jong talent voor uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met Ron Tilroe via ron@xstate.nl of 06 - 30 004 989.

Thema's

Thema's