Samenwerken aan een toekomst voor statushouders

Thema's

Thema's

Samenwerken aan een toekomst voor statushouders

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begeleidt asielzoekers naar een toekomst. Daarom is COA in samenwerking met de Bestuursacademie een waardevol incompanytraject gestart. Projectleider Ineke van Winden vertelt ons hier meer over.   
 

Waarom heeft het COA de Bestuursacademie ingeschakeld?

Om als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, wil het COA in samenwerking met de Bestuursacademie 2 BBL-opleidingen (werken en leren) aanbieden voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. De studenten kunnen kiezen voor de MBO Medewerker Facilitaire Dienstverlening niveau 2 om opgeleid te worden tot huismeester (een soort conciërge) of de MBO Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3, voor woonbegeleiders in opleiding. “Na een succesvolle afronding van hun studie zijn de studenten in het bezit van een erkend MBO-diploma en hebben ze een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Het liefst willen we ze dan verder opleiden en behouden voor het COA. Willen ze toch liever ergens anders aan het werk, dan zijn ze dankzij hun erkende diploma en 2 jaar werkervaring van grote waarde op de arbeidsmarkt! Na dit traject zullen zich genoeg mogelijkheden voordoen die de studenten voorheen niet hadden”, zegt Ineke enthousiast.
 

Wat houdt het incompanytraject in?

In bovenstaande opleidingen ligt de focus op leren door te werken. Dat doen de studenten 3 dagen per week op een COA-locatie, waar zij goed ondersteund worden door een werkbegeleider. Op elke locatie vind je maximaal 2 studenten, zodat er voldoende tijd en aandacht voor hun begeleiding is. Daarnaast hebben de studenten 1 dag per week les op een centrale locatie in het land. Ineke: “Ook de docenten zijn heel betrokken en controleren regelmatig of iedereen er nog goed in zit. Een docent kan weer iets anders opmerken dan ik als projectleider. Bijvoorbeeld een student die minder begeleiding krijgt. Als de docent dat opmerkt, kunnen we controleren of alles nog goed gaat. Misschien is de begeleider wel een tijdje ziek. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen erbij blijft.”
 

Wat is de toegevoegde waarde van dit incompanytraject voor het COA?

“Deze mensen hebben onze locaties bewoond en we willen hen graag een kans geven op de arbeidsmarkt. Wat heel prettig is, is dat deze doelgroep ervaringsdeskundigheid heeft. Onze bewoners zitten heel dicht op elkaar. Dat leidt wel eens tot onenigheid. Iemand die zelf op zo’n locatie gewoond heeft, weet hoe dat is en spreekt mogelijk dezelfde taal. Het is heel fijn om diversiteit in je team te hebben. De bewoners kunnen goed geholpen worden en tegelijkertijd zal het ons meer inzicht geven. Daarnaast is dit traject motiverend voor de huidige bewoners. Zij zien dat als ze hun best doen, er mogelijkheden zijn om een opleiding te volgen en bij het COA te werken. En het is een mooi voorbeeldproject voor andere werkgevers!”
 

Wat vinden de studenten van het traject?

Bij de inschrijving van de studenten is er een voorselectie geweest. Een erkende opleiding is voor iedereen een grote investering en dan wil je natuurlijk graag dat de slagingskans hoog is. De studenten hadden daarom eerst een gesprek op een COA-locatie en een gesprek met de opleider. Daarna maakten ze een test en liepen een korte kennismakingsstage bij het COA. “Zo konden we bekijken hoe gemotiveerd de studenten zijn en of ze op een COA-locatie passen. En voor henzelf was dit een kans om te ontdekken of zij het leuk en fijn vinden om op een COA-locatie te werken”, vertelt Ineke. En gemotiveerd zijn de studenten zeker! “Ze willen graag bij het COA werken. Dat vinden ze een fijne plek, omdat het een multiculturele omgeving is. De studenten hebben er zelf gewoond en weten als geen ander hoe dat voelt. Dat maakt het voor hen extra bijzonder om deze mensen te helpen.”
 
Wel vormt de taal soms een barrière. “In het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal zit veel progressie, omdat de studenten 3 dagen per week op de COA-locatie de taal spreken. Schrijven vormt daarentegen een struikelblok. Er zitten enorme verschillen tussen schrijven in het Nederlands en bijvoorbeeld schrijven in het Arabisch. Buiten de opleiding om krijgt een deel van de studenten extra taallessen, zodat ze ook in staat zijn om (tijdens de opleiding) verslagen te schrijven.”
 

Zijn er meer aanpassingen nodig geweest op het gebied van taal en cultuur?

De opleiding is officieel erkend en is daarom volgens de standaard kwaliteitseisen ingericht. Iedereen moet voldoen aan de generieke eisen die de opleiding stelt. Daarom wordt er vooraf altijd een kwalificatietest gedaan. “De meeste testen zijn erg gericht op het Nederlandse schoolsysteem en een Nederlandse schrijftest is te zwaar voor deze doelgroep. Daarom hebben we iedereen een NOA-test laten doen. NOA is enigszins cultuurneutraal en controleert vooral of de studenten capabel zijn om de opleiding succesvol af te ronden. Taal kun je altijd bijspijkeren.”
 

Wat vind je als projectleider van de samenwerking met de Bestuursacademie?

“Ik ben heel tevreden over de samenwerking. De docenten zijn erg betrokken en weten precies waar de zwaktes en sterktes zitten. Er wordt continu gecheckt of iedereen er nog goed in zit. Nu tijdens de coronacrisis is het even improviseren, maar iedereen doet zijn best om oplossingen te zoeken. Er is hele goede communicatie om te zorgen dat iedereen aan boord blijft. Dat is de kracht van incompany: we houden alles met elkaar goed in de gaten. We hebben vertrouwen in elkaar en zorgen er samen voor dat alles succesvol blijft verlopen. Je kunt de Bestuursacademie altijd bellen. Beter een telefoontje te veel dan te weinig. En als je een hele specifieke vraag hebt, dan weten ze precies bij wie je daarvoor het beste kunt zijn.”
 

Ook een waardevol incompany- of maatwerktraject opstarten?

Tijdens een vrijblijvende afspraak bespreken we graag de mogelijkheden met je. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via 035 - 7 604 860 of op incompany@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's