Op naar een energiek 2023 vol mooie initiatieven!

Thema's

Thema's

Op naar een energiek 2023 vol mooie initiatieven!

Als directeur van Bestuursacademie Nederland wil ik je graag een gezond, voorspoedig en vooral ook leerzaam nieuwjaar wensen. Ik hoop dat je het begin van 2023 feestelijk hebt kunnen inluiden met familie en vrienden.
 

Een nieuw jaar vol uitdagingen

Een nieuw jaar is het moment voor goede voornemens en nieuwe initiatieven. Dat geldt ook voor ons. In 2023 gaan wij dan ook weer ons uiterste best doen om verder te bouwen aan de ontwikkeling van mensen en organisaties binnen de overheid. Dat is hard nodig door de ontwikkelingen die zorgen dat onze maatschappij sterk verandert.

Voorop staan de impact en consequenties van de oorlog in Oekraïne en de nasleep van het coronavirus op de samenleving. Maar ook de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de succesvolle transitie naar een duurzaam Nederland zijn een uitdaging. Deze uitdagingen leggen een druk op ons menselijk, economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal. Om deze uitdagingen op te lossen en de ambities te realiseren, is samenwerking tussen alle betrokkenen (van uitvoeringsorganisaties tot marktpartijen, burgers en de ministeriële departementen) randvoorwaardelijk en is digitale innovatie relevanter dan ooit.
 
Daarnaast verandert de relatie tussen burger en overheid. Steeds meer zien we dat overheden van buiten naar binnen werken. Uitgangspunt hierbij is de verbinding met de burger. Onderwerpen als samenwerken, participatie en verbinding blijven relevant.
 

Bouw met ons mee aan een betere overheid

Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor jouw werk als overheidsprofessional. De opgaven van morgen vragen om andere competenties. Als overheidsprofessional moet je je daarom blijven ontwikkelen om inzetbaar en inventief te blijven. Een leven lang leren is daarbij het uitgangspunt.
 
Om deze reden hebben wij voor 2023 weer een inspirerend opleidingsaanbod voor je ontwikkeld. Altijd praktijkgericht en direct toepasbaar. Zo ben je goed voorbereid op de toekomst en bouw je samen met ons mee aan een betere overheid.
 
Namens Bestuursacademie Nederland hoop ik je ook in 2023 weer bij een van onze opleidingen en trainingen te begroeten.
 
Met vriendelijke groet,

Peter Uitdenbogaart
Directeur Bestuursacademie Nederland
 

Thema's

Thema's