Een intensieve bootcamp voor inkomensconsulenten

Thema's

Thema's

Een intensieve bootcamp voor inkomensconsulenten

Door de stijgende bijstandsafhankelijkheid is er behoefte aan meer inkomensconsulenten. En die zijn lastig te vinden! Ook voor gemeente Rotterdam. Daarom startte zij zelf een slim initiatief en betrok ons er ter versterking bij.
 

Vraag naar bijstand en voorzieningen stijgt

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering steeg de afgelopen twee jaar. De stijging was vooral sterk onder jongeren tot 27 jaar. Een groot deel van deze groep bestaat uit flexwerkers die door de coronacrisis als eerste hun baan verloren. Daarbij is er een toename van inburgeraars, die minder zelfredzaam zijn en gemakkelijker in de schulden raken. Deze groep zal de komende jaren alleen maar groter worden. Gemeenten hebben hierdoor meer medewerkers nodig die alle aanvragen voor bijstand en andere voorzieningen vanuit de Participatiewet kunnen behandelen en afhandelen. Maar de arbeidsmarkt is krap en dat vraagt om een oplossing.
 

Een krachtige bootcamp voor inkomensconsulenten

Gemeente Rotterdam ging op zoek naar een snelle oplossing voor haar eigen tekort aan gekwalificeerde inkomensconsulenten: een intern inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Een oplossing waaraan wij als Bestuursacademie Nederland een waardevolle bijdrage konden leveren, dankzij onze expertise met betrekking tot het opleiden van overheidsprofessionals. Met onze hulp heeft gemeente Rotterdam een intensief programma samengesteld van vier weken, waarin de deelnemers:

  • zicht kregen op het doel en de reikwijdte van de Participatiewet en de financiële en juridische kaders waarbinnen de wet uitgevoerd dient te worden;
  • kennismaakten met de belangrijkste aanverwante wet- en regelgeving;
  • de beleidsregels en verordeningen binnen de eigen gemeente leerden kennen;
  • oefenden met het toepassen van verschillende gesprekstechnieken;
  • actief leerden luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • zelfstandig, maar ook in teamverband leerden werken om elkaar effectief te kunnen ondersteunen.
 

Dat was een geweldige start van dit boeiende opleidingstraject. Inmiddels heeft gemeente Rotterdam het inwerkprogramma succesvol doorontwikkeld en blijft de Bestuursacademie betrokken om het programma up-to-date te houden en waar nodig bij te schaven.
 

Kan Bestuursacademie Nederland ook bijdragen aan jouw oplossing?

Is er binnen jouw gemeente ook behoefte aan meer en goed opgeleide professionals? En wil je die ook intern opleiden, zodat zij direct ingespeeld zijn op de casuïstiek binnen jouw organisatie? Dan kan de Bestuursacademie je helpen met het samenstellen van een opleidingstraject op maat. We komen graag bij je langs om je situatie en wensen in kaart te brengen en te bekijken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Je kunt hiervoor een vrijblijvende afspraak maken via 035 – 7 604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's