Den Haag bereidt zich voor op de Omgevingswet met hulp van Bestuursacademie Nederland

Thema's

Thema's

Den Haag bereidt zich voor op de Omgevingswet met hulp van Bestuursacademie Nederland

De verwachting is dat het toch echt gaat gebeuren: 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Gemeenten werken hard om te zorgen dat zij op die datum succesvol met het nieuwe stelsel aan de slag kunnen. En wij helpen ze daarbij. 
 

1 juli 2022 is krap, maar gemeente Den Haag bereidt zich optimaal voor

Uit een voortgangsrapportage die minister Ollongren aanleverde aan de Tweede Kamer blijkt dat de voorbereidingen op de Omgevingswet nog steeds niet vlekkeloos verlopen. Nu gemeenten druk zijn met het inrichten van de nieuwe processen en daarbij oefenen met het gebruik van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), komen de kwetsbaarheden in het systeem naar boven. Daarnaast hebben gemeenten meer grote vraagstukken liggen binnen het ruimtelijk domein en kampen zij met een flink tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Een kwart van de gemeenten loopt dan ook heel erg achter met de voorbereidingen op de wet. 7% verwacht zelfs helemaal nog niet klaar te zijn als de wet in werking treedt. Toch houdt minister Ollongren vast aan de gestelde datum. 

Ondanks de vertragingen doet de helft van de gemeenten extra inspanningen om zichzelf klaar te stomen voor de inwerkingtreding van de wet op 1 juli. Zo ook gemeente Den Haag, die de Bestuursacademie gevraagd heeft een interessant incompanyopleidingstraject te organiseren over de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Voor de Dienst Stedelijke Ontwikkelingen verzorgden we een jaar geleden al een op maat gemaakte training over de Omgevingswet en dat was een groot succes. Nu is het aan de gemeentelijke medewerkers om hier ook van te profiteren. 
 

Het incompanytraject Omgevingswet & Omgevingsplan

Inmiddels hebben we al zo’n 250 medewerkers van gemeente Den Haag getraind. Wat dit traject erg leuk en interessant maakt is de diversiteit onder de deelnemers. Medewerkers van de afdelingen Handhaving & Toezicht, Vergunningverlening, Monumentenzorg, Afval & Schoon Water en medewerkers die druk zijn met de energietransitie; iedereen heeft profijt van kennis en vaardigheden op het gebied van de Omgevingswet. We hopen met dit opleidingstraject uiteindelijk ongeveer 2000 medewerkers aan een mooie basis te helpen.

Het traject bestaat uit een voorbereiding via onze online leeromgeving (e-learning). In hun eigen tempo bestuderen de deelnemers de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Vervolgens hebben zij een dagdeel les over de wet, waarbij we met behulp van de casuïstiek van gemeente Den Haag de theorie koppelen aan de praktijk. Zo weten de deelnemers waar ze in de praktijk mee aan de slag moeten. Het laatste deel van het traject is gericht op het opstellen van het Omgevingsplan. Daarbij leren de deelnemers ook hoe zij het beste hun plannen kunnen communiceren en betrokkenen in de plannen meekrijgen. 
 

Laat ons een opleidingstraject over de Omgevingswet organiseren voor jouw organisatie

Heb jij samen met je collega’s ook behoefte aan hulp bij de voorbereidingen op de wet? Bestuursacademie Nederland helpt je graag! We verzorgen al op verschillende plekken in het land opleidingstrajecten gericht op de Omgevingswet. Trajecten die perfect aansluiten op de casuïstiek binnen elke organisatie. We bespreken graag (vrijblijvend) de mogelijkheden met je. Om een afspraak te maken kun je contact met ons opnemen door te bellen naar 035 – 7 604 860 of te mailen naar incompany@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's