Bestuursacademie Nederland start een samenwerking met Agium

Thema's

Thema's

Bestuursacademie Nederland start een samenwerking met Agium

Samen met Agium (ANG Public Finance) gaan wij jonge talenten klaarstomen voor het werk als financial bij de lokale overheid. Begin 2022 starten we met het eerste traineeship dat we hiervoor organiseren.
 

ANG Public Finance by Agium

Agium richt zich op financiële detachering en gaat verbindingen aan met ambitieuze opdrachtgevers en gedreven financiële professionals. Met een groep van 180 specialisten heeft Agium voor ieder vraagstuk de juiste deskundigheid in huis. De professionals helpen organisaties om hun ambities te realiseren en denken proactief mee over finance transformation. Ze zorgen ervoor dat organisaties een succes kunnen maken van de veranderingen waarmee zij geconfronteerd worden. Daarbij gaan zij nu jonge talenten opleiden voor de overheid. 
 

Jonge financiële professionals voorbereiden op werken bij de lokale overheid

Financiën hebben een hele belangrijke ondersteunende, voorwaardenscheppende en faciliterende rol in de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties. Van financiële professionals bij de lokale overheid wordt dan ook veel gevraagd. Zeker met het oog op de diverse complexe taken en ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, tekorten in de jeugdzorg en de teruglopende inkomsten door de COVID-maatregelen. Goed opgeleide financiële professionals zijn hard nodig en daar gaan wij met Agium voor zorgen. Met een traineeship stomen we schoolverlaters met een financieel-economische achtergrond klaar om aan de slag te gaan als financial bij de lokale overheid.
 

Het traineeship

In totaal duurt het traject van werken en leren een jaar. Gedurende dit jaar doen de trainees stapsgewijs de vereiste basiskennis op om hun werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren (op basis van de geldende wet- en regelgeving), leren zij de taal van financiën binnen gemeenten spreken en ontwikkelen ze de vaardigheden die in hun rol onmisbaar zijn.

Het traineeship start met een bootcamp waarin we de kandidaten startklaar maken om aan de slag te gaan bij hun opdrachtgever. Ze leren in welke context ze straks aan het werk gaan en krijgen de basiskennis aangereikt die ze nodig hebben om hun financiële werk bij een gemeente of provincie goed uit te voeren. Bijvoorbeeld kennis over het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Als de trainees later in het traject al enige werkervaring hebben opgedaan, volgen zij nog meer verdiepende lessen. Dit maakt het voor hen mogelijk om tijdens de lessen vragen te stellen over de praktijk en om praktijkopdrachten uit te voeren. Ook volgen zij het talentenprogramma van Agium waarin zij onder andere werken aan hun soft skills en vaardigheden op het gebied van agile/scrum en Excel advanced.
 

Interesse in het traineeship voor jonge financials bij de overheid?

Lijkt dit traineeship je interessant voor jou of iemand die je kent en wil je er graag meer over weten? Onze accountmanager Kees Thijssen kan je hier verder over informeren. Je kunt contact met hem opnemen via kthijssen@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's