Parkeertafel laat parkeerders meedenken over beleid

Thema's

Thema's

Parkeertafel laat parkeerders meedenken over beleid

Het ideale parkeerbeleid opstellen voor jouw gemeente? Ga eens met de parkeerder in gesprek! Speciaal daarvoor organiseren verschillende parkeer- en mobiliteitsadviesbureaus de parkeertafel.
 

Laat parkeerders meepraten aan de parkeertafel

Marc Moonen en David Linssen van parkeer- en mobiliteitsadviesbureau Kwirkey merken dat de verwachtingen van parkeerders niet altijd aansluiten bij de parkeermogelijkheden die aangeboden worden binnen een gemeente. Daarom organiseren zij in samenwerking met andere parkeer- en mobiliteitsadviesbureaus de parkeertafel en stimuleren zij gemeenten en andere belanghebbende partijen om zich aan te melden. De parkeertafel maakt het mogelijk voor gemeenten, beheerders, leveranciers, belangenorganisaties en parkeerders om samen in gesprek te gaan en de parkeerdoelstellingen door te nemen. Door te bespreken wat ieders ideeën hierbij zijn, kunnen zij gezamenlijk tot een goed eindproduct komen voor de parkeerder.
 

Parkeerders zien door de bomen het bos niet meer

Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is de laatste jaren de parkeerbeleving voor parkeerders behoorlijk veranderd. Zo is parkeren in binnensteden steeds vaker verboden en worden er innovatieve hulpmiddelen bedacht, zoals kentekenherkenning, reserveringssystemen en mobiel parkeren. Maar sluiten deze ontwikkelingen nog wel aan op de behoeften van parkeerders?

Er zijn tegenwoordig zoveel veranderingen, dat het voor parkeerders onduidelijk is welke opties zij allemaal hebben. In elke gemeente gelden er andere parkeerregels en worden er andere technologieën toegepast. Parkeerders weten niet meer op welke parkeerplaats welke regels gelden en welke technologieën er gebruikt worden. Hierdoor worden sommige nieuwe technologieën niet eens gebruikt.
 

Samen tot een goed parkeerbeleid komen

Wat zijn de wensen en behoeften van de parkeerders? Sluiten bepaalde ideeën voor parkeeroplossingen hierop aan? Dankzij de parkeertafel kan de mening van de parkeerder meegenomen worden in het opstellen van een parkeerbeleid. Met alle belanghebbenden kan er nagedacht worden over oplossingen voor parkeervraagstukken. Oplossingen die misschien wel heel simpel zijn. Zo kan er gerichter gewerkt worden aan innovaties waar parkeerders echt op zitten te wachten. Dat er nieuwe technologieën beschikbaar zijn, betekent niet dat ze allemaal gebruikt moeten worden. Ze moeten de parkeerder wel goed ondersteunen en de parkeerbeleving verbeteren.
 

Meer weten over de parkeertafel?

Op het mobiliteitsplatform vertellen Moonen en Linssen je meer over het waarom van dit initiatief. Heb je vragen over de parkeertafel of wil je je aanmelden? Dan vind je hier de contactgegevens van parkeer- en mobiliteitsadviesbureau Kwirkey.   

Thema's

Thema's