Bewaak onze veiligheid als buitengewoon opsporingsambtenaar

Thema's

Thema's

Bewaak onze veiligheid als buitengewoon opsporingsambtenaar

“Ik vond het altijd fantastisch om met mijn vader mee te gaan. Er gebeurde altijd wel wat.” Mark van der Ende is net als zijn vader Johan buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Rotterdam. Beide zijn ze heel enthousiast over hun ervaringen als boa. Heeft u interesse in een functie als boa? Wij vertellen u meer over het vak en de opleidingseisen.
 

Wat doet een boa?

De belangrijkste rol van een boa is het handhaven van onze veiligheid. De boa wordt ingezet door organisaties of de politie om strafbare feiten op te sporen. Voorbeelden van boa’s zijn parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, boswachters, treinconducteurs en leerplichtambtenaren. Bij het opsporen van strafbare feiten is de boa bevoegd om de verdachte aan te houden, de identiteit van die persoon te controleren, een proces-verbaal op te maken en eventueel een boete uit te schrijven.
 
Elk soort boa heeft een eigen takenpakket. Zo doet een treinconducteur natuurlijk iets anders dan een milieu-inspecteur, maar zij hebben soms wel met elkaar te maken. Als een treinconducteur bijvoorbeeld zwerfafval ziet, dan kaart hij dit aan bij de milieu-inspecteur, zodat die verdere stappen kan ondernemen.
 

In welke domeinen kunt u werken als boa?

De verschillende functies die een boa kan hebben, zijn verdeeld over de volgende domeinen:

  1. Openbare ruimte
  2. Milieu, welzijn en infrastructuur
  3. Onderwijs
  4. Openbaar vervoer
  5. Werken, inkomen en zorg
  6. Generieke opsporing

Elk domein vraagt naast algemene kennis van het recht en basiscompetenties ook om specifiekere kennis en vaardigheden. Soms moet de boa voldoen aan aanvullende vakbekwaamheidseisen. 
 

Hoe wordt u boa?

Iedere boa dient een basisopleiding te volgen om algemene kennis van recht en specifieke kennis van verschillende strafbare feiten, straffen en procedurele regels in het strafrecht op te doen. Daarnaast ontwikkelt de boa in een basisopleiding basiscompetenties, zoals het opmaken van een proces-verbaal en het toepassen van verschillende gespreksvaardigheden.
 
Per domein gelden er andere opleidingseisen. Zo hoeft u in de domeinen Werken, inkomen en zorg en Generieke opsporing alleen een basisopleiding af te ronden, maar bent u in de domeinen Openbare ruimte en Onderwijs verplicht uzelf permanent te her- en bijscholen. Voor de overige domeinen dient u na de basisopleiding nog een vervolgopleiding te volgen.
 

U heeft een diploma behaald, en nu?

Na het behalen van het juiste diploma kan uw werkgever voor u een akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen bij Justis. In deze akte staat vermeld wat uw takenpakket is en welke strafbare feiten u binnen uw domein mag opsporen. Met deze akte toont u aan dat u als boa mag werken, dat u betrouwbaar bent en dat u bekwaam bent in uw vak. Houd er rekening mee dat uw werkgever bij de aanvraag van uw akte een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet aanleveren. Ook deze verkrijgt u via Justis. Als u uw akte in ontvangst heeft mogen nemen, legt u een eed af en kunt u aan de slag.
 

Wilt u boa worden?

Dan is onze training BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar Basisbekwaamheid de perfecte start. Met deze training wordt u niet alleen klaargestoomd voor de praktijk, maar wordt u ook voorbereid op het officiƫle landelijke examen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vastgelegd. Als u dit examen succesvol afrondt, ontvangt u het getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar, waarmee u aangesteld kunt worden als boa.

Thema's

Thema's