Veranderingen succesvol doorvoeren in 8 stappen

Thema's

Thema's

Veranderingen succesvol doorvoeren in 8 stappen

Met een veranderproces in de organisatie behaal je alleen de gewenste resultaten als je je team meekrijgt in de nieuwe ideeën en je op de juiste manier sturing en begeleiding biedt. Dat gaat je lukken als je de onderstaande 8 stappen volgt! 
 

Geen verandering zonder transitie

Bij het doorvoeren van een verandering in je organisatie maken medewerkers een transitie door: een psychologisch proces van drie fasen, waarin zij de oude situatie en gewoonten moeten loslaten en de nieuwe situatie en gewoonten moeten accepteren en hanteren. Als leidinggevende is het belangrijk dat je je medewerkers eerst goed door dit proces heen loodst, voordat je veranderingen kunt laten slagen. 

Transitie begint met een einde en eindigt met een nieuw begin. In de eerste fase neemt iedereen afscheid van de oude identiteit en werkwijzen en wordt de nieuwe situatie opgestart. Daarna volgt de fase waarin de psychische aanpassingen en verschuivingen plaatsvinden. Het nieuwe werken is nog niet definitief bepaald en vormgegeven, dus het is aan de medewerkers om af te tasten wat er wordt verwacht en wat er allemaal wel en niet mag. Veranderen is leren en ervaren. In de laatste fase maakt iedereen zich de nieuwe identiteit en werkwijzen eigen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich goed gaat voelen bij deze nieuwe manier van werken. 
 

In 8 stappen succesvol veranderen

Maar hoe krijg je je medewerkers dan daadwerkelijk mee in het veranderproces en hoe zorg je dat de gewenste resultaten worden behaald? Het proces van een succesvolle verandering bestaat uit 8 stappen, die je doorloopt in vier fasen: 
 

Fase 1: Bereid de weg voor

1. Creëer een gevoel van urgentie door iedereen te laten inzien wat de noodzaak van de verandering(en) is en waarom het van belang is om meteen te handelen. 
2. Zorg voor een sterk team dat de verandering(en) stuurt. Een team met urgentiebesef, geloofwaardigheid, autoriteit en goede leiderschapsvaardigheden, communicatieve en analytische vaardigheden.
 

Fase 2: Maak een plan van aanpak

3. Ontwikkel een duidelijke visie en strategie voor de verandering(en). Hoe verschilt de toekomst van het heden/verleden? Hoe kan dit toekomstbeeld worden gerealiseerd? 
 

Fase 3: Zorg dat het gebeurt

4. Om te zorgen dat iedereen je visie en strategie goed begrijpt en accepteert en zo draagvlak en betrokkenheid te creëren, communiceer je continu helder over je plannen. 
5. Maak het mogelijk voor je medewerkers om te handelen en neem eventuele obstakels weg, zodat iedereen (die dat wil) de visie daadwerkelijk kan realiseren. 
6. Genereer zo snel mogelijk een aantal zichtbare, overtuigende kortetermijnsuccessen. Dat draagt bij aan meer motivatie en vertrouwen. 
7.    Zijn de eerste successen behaald? Houd dan het tempo hoog en blijf veranderingen doorvoeren tot de visie is gerealiseerd. 
 

Fase 4: Houd de nieuwe situatie duurzaam in stand 

8. Creëer een nieuwe cultuur. Houd vast aan de nieuwe werkwijzen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om de oude tradities te vervangen.
 

Wat er tijdens het veranderproces van jou als leidinggevende wordt verwacht

Het is heel belangrijk om continu gezamenlijk naar dezelfde visie toe te werken. Daarom moet je als leidinggevende een heldere visie hebben en deze vaak en duidelijk communiceren. Toon daarbij voorbeeldgedrag; om te veranderen verwacht je immers zelf ook bepaald gedrag van je medewerkers. Zorg dat je de problemen die zich tijdens het proces voordoen tijdig signaleert en aanpakt. Sta open voor kritische reacties van medewerkers en heb begrip voor hun weerstand en emoties, maar durf medewerkers wel aan te spreken op ongewenst gedrag. Daar staat tegenover dat je gewenst gedrag moet belonen en alle (kleine) successen met je medewerkers viert. 
 

Training Leidinggeven aan Verandering

Wil je de vaardigheden ontwikkelen die je in staat stellen om succesvol leiding te geven aan veranderprocessen? In de Training Leidinggeven aan Verandering leer je de veranderingsprocessen vormgeven en effectief en professioneel begeleiden. Ook ontdek je hoe je betrokkenheid creëert van je medewerkers, leer je omgaan met weerstand en verbeter je je communicatievaardigheden, zodat je helder kunt communiceren over de veranderingen en jouw visie daarop.

Wil je graag meer informatie over deze training? Dan kun je contact opnemen met onze opleidingsadviseurs via info@bestuursacademie.nl of 035 − 7 604 850.

Thema's

Thema's