Thema's

Thema's

Word een inspirerende integrale leider met deze drie tips

Als leidinggevende bij de overheid ben je de spil in een dynamisch krachtenveld. Je moet optreden als een inspirerende, verbindende leider die het beste uit alle betrokkenen haalt. Hoe doe je dat? Wij geven je drie tips. 

 

1. Verken je omgeving in alle richtingen 

Analyseer het krachtenveld waarin je je bevindt in alle richtingen, binnen en buiten je organisatie. Wie zijn de betrokken spelers, met welke invloeden heb je te maken en met welke belangen moet je rekening houden? Daarbij analyseer je:  

  • welke spelers een vergelijkbare visie hebben;  

  • welke spelers bruikbare mankracht en middelen hebben om je te helpen in het behalen van jouw doelen (of de gezamenlijke doelen);  

  • welke samenwerkingen weinig risico’s opleveren en of wet- en regelgeving deze samenwerkingen toelaat. 

Zo selecteer je de spelers die het beste bij je organisatie en je doelen passen. 
  

2. Zorg dat je het grote geheel begrijpt 

Bij de overheid werk je vanuit een hoger doel en gemeenschappelijk belang. Het is belangrijk dat je het doel en bestaansrecht van je eigen organisatie begrijpt, maar je moet ook door de bril van de betrokkenen kijken. Zorg dat je op basis van je krachtenveldanalyse gevoel krijgt voor het speelveld en besef dat alle onderdelen samen een geheel vormen. Als er iets verandert, heeft dat niet alleen gevolgen voor jouw afdeling of organisatie. Denk dus in de breedte na over vraagstukken en bekijk wat jouw afdeling, organisatie én alle betrokkenen kunnen bijdragen. Ook is het noodzaak om op de hoogte te blijven van zowel de ontwikkelingen binnen als buiten je vakgebied. Want ook die ontwikkelingen hebben invloed op het grote geheel.  

 

3. Wees een verbinder en facilitator 

Je kunt je beter inzetten voor het gemeenschappelijk belang als je andere vakgebieden, disciplines en expertises betrekt. Probeer talenten en kennisgebieden aan elkaar te verbinden. Vertel elk team wat zijn bijdrage is aan het grote geheel en hoe dat samenvalt met andere teams. Het is essentieel om met elkaar te blijven communiceren, elkaar om input te vragen en werkwijzen te delen. Om ruimte te maken voor de expertise van anderen. Dat betekent dat je soms moet durven loslaten. Natuurlijk blijf je wel betrokken en denk je mee. Wat hebben anderen nodig om op de beste manier hun werk te doen? Faciliteer daarin als dat kan.  

 

Integraal Leiderschap bij de Overheid 

Denken in doelen, slim omgaan met verschillende belangen en verbondenheid creëren. Dat leer je in de tweedaagse training Integraal Leiderschap bij de Overheid. In dit programma krijg je inzicht in het publiek-private krachtenveld. Je ontdekt welke partijen en meningen belangrijk zijn, hoe je verschillende partijen met elkaar verbindt en wanneer je ruimte moet maken voor de expertise van anderen. Ook leer je omgaan met weerstand.  
 
Dus wil je op een inspirerende manier het beste uit alle betrokkenen halen en zo effectief bijdragen aan het gemeenschappelijke belang? Schrijf je dan snel in voor deze training, want hij gaat binnenkort weer van start! Voor vragen of meer informatie over deze training kun je contact opnemen via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's