NVVB jaarcongres: Bewust Burgerzaken

Thema's

Thema's

NVVB jaarcongres: Bewust Burgerzaken

Op 10 en 11 mei waren wij weer aanwezig op het jaarlijkse NVVB congres. Dit jaar waren alle activiteiten georganiseerd rondom het thema: Bewust Burgerzaken. Werken aan de menselijke maat! Hieronder lees je er meer over. 
 

Inspirerende dagen 

Alexander de Vries nam ons mee in zijn bevlogen key note die in het belang stond van de menselijke maat als basis voor gemeentelijke dienstverlening. Hij deed dit aan de hand van het begrip ‘Hostmanship’ dat feitelijk een synoniem is voor menselijke dienstverlening. In essentie betekent het de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. 

Op dag twee was het de Rijksrecherche die ons meenam in de wereld van een betrouwbare overheid. Hierin is vanzelfsprekend geen plaats voor bijvoorbeeld omkoping, valsheid in geschrifte of fraude. Er werd verteld over de Signalenkaart en hoe deze kan helpen bij het voorkomen van ambtelijke corruptie, ook of misschien wel juist bij burgerzaken.  

Daarna was het de beurt aan Boukje Keijzer om samen met het publiek te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de steeds aanwezige regeldruk wat te verlichten. Ze liet ons zien hoe je telkens een stukje van je werkzaamheden kan ‘ontregelen’ terwijl je blijft balanceren tussen de regels en de rek én je uiteraard wel binnen de lijntjes van de wet blijft kleuren! 

Het was voor de NVVB het uitgelezen moment om de herziening van hun PublieksAcademie nog eens goed onder de aandacht te brengen. Doordat een groot deel van de werkzaamheden van Burgerzaken via digitalisering verdwijnt, blijven de meer ingewikkelde klantcontacten over. Hiermee beweegt niet alleen de frontoffice, maar ook de positie van de backoffice in de richting van vakafdeling. Dat betekent dat ook de medewerkers zich meer en meer ontwikkelen in de richting van expert en hun kwaliteit en kennisniveau willen verhogen. Bijvoorbeeld door het mooiste vak te leren! 
 

Een opleidingsaanbod dat aansluit op jouw leerbehoeften 

Vorig jaar vroegen we de aanwezigen wat hen beweegt in hun werk bij Burgerzaken. Uit deze peiling bleek dat velen Burgerzaken het mooiste vak vinden en hieruit hun motivatie putten. Op basis van de specifieke behoeften van medewerkers en gemeenten ontwikkelen we ons opleidingsaanbod Burgerzaken verder en zorgen we dat de opleidingen en trainingen inhoudelijk actueel en volledig relevant zijn. Zo kun jij als medewerker Burgerzaken dit mooiste vak op de beste manier blijven uitvoeren.  

Daarbij is voor medewerkers op de afdeling Burgerzaken actuele vakkennis onmisbaar. Dat betekent dat je je moet blijven ontwikkelen. Bij Bestuursacademie Nederland kun jij je kennis up-to-date houden en jezelf verder professionaliseren binnen het vakgebied Burgerzaken.  

Onze opleidingen wordt van oudsher goed ontvangen door medewerkers Burgerzaken. Daarnaast bieden we alle modules uit het Diplomastelsel Burgerzaken aan en bereiden we je hierin optimaal voor op de examens van de nieuwe modules.  

Dus wil jij je competenties verder ontwikkelen en je permanent blijven bijscholen? Bekijk dan zeker eens ons opleidingsaanbod. Voor advies en vragen kun je contact opnemen via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's