Medische zorg mogelijk zonder geldig identiteitsbewijs

Thema's

Thema's

Medische zorg mogelijk zonder geldig identiteitsbewijs

Burgers die vanwege het coronavirus thuis moeten of willen blijven, hoeven zich niet direct zorgen te maken over een verlopen legitimatiebewijs. Tijdens de coronacrisis kunnen zij ook zonder geldig legitimatiebewijs gebruikmaken van medische zorg.
 

Identificatieplicht in de zorg

Normaliter moet iedereen die voor medische zorg in aanmerking wil komen zich bij een (eerste) bezoek aan een zorgverlener kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Deze plicht is nodig om onrechtmatig gebruik van zorgpassen tegen te gaan en fraude te voorkomen. Fraude die eerder al leidde tot financiële schade, maar ook tot medische fouten, omdat patiëntdossiers door identiteitsfraude aan de verkeerde patiënten waren gekoppeld.

Kan een patiënt zich niet op een geldige manier identificeren? Dan kan de zorgverlener de medische kosten niet declareren bij de zorgverzekering. De kosten zijn dan dus voor eigen rekening van de patiënt. Overigens geldt hierbij wel een belangrijke uitzondering: acute hulp wordt altijd geleverd, met of zonder identiteitsbewijs. Na de hulpverlening heeft de patiënt maximaal 14 dagen om zichzelf alsnog te identificeren.  
 

Coronavirus maakt bezoek aan gemeentehuis lastig

Gemeenten treffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ondanks dat de loketten veelal nog geopend zijn, roepen zij burgers op om zo min mogelijk langs te komen. Bij voorkeur alleen op afspraak bij spoedzaken. Gemeenten verzoeken daarom om het aanvragen van een nieuw legitimatiebewijs zo veel mogelijk uit te stellen. Omdat niet iedereen hierdoor op korte termijn een geldig legitimatiebewijs kan regelen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nu tijdelijk de regels rondom de identificatieplicht in de zorg aangepast.
 

Tijdelijk medische zorg zonder geldig legitimatiebewijs

Het ministerie van VWS heeft besloten dat mensen tijdens de coronacrisis gewoon medische zorg kunnen krijgen met een verlopen legitimatiebewijs. Tijdens het bezoek aan de zorgverlener dienen zij het verlopen document mee te nemen en maken zij meteen een afspraak met de zorgverlener: zodra het weer mogelijk is om een geldig identiteitsbewijs aan te vragen, doet de patiënt dat zo snel mogelijk en toont hij of zij dit bewijs alsnog aan de zorgverlener. Zo wordt er weer voldaan aan de wet en kan de financiering op de juiste manier geregeld worden.

Thema's

Thema's