Als je hoger op de ladder staat, kun je verder kijken

Thema's

Thema's

Als je hoger op de ladder staat, kun je verder kijken

Er was een tijd dat de inwoners van een stad of dorp enkel in het stemhokje hun stem konden laten horen. Zo konden zij maar een heel klein beetje invloed uitoefenen op de (in)richting van de lokale samenleving. Die tijd ligt gelukkig al lang achter ons. Burgerparticipatie is nu een belangrijk begrip.
 

Burgerparticipatie

Het gemeentehuis is niet langer een onneembare vesting. Op verschillende manieren kunnen inwoners invloed uitoefenen op (de totstandkoming van) raadsbesluiten. Inwoners mogen meedenken en meepraten over gemeentelijke plannen. Ook krijgen zij van gemeenten steeds meer ruimte om zelf initiatieven in buurten en wijken op te starten.
 

De mitsen en maren van gemeenten

Over het algemeen wordt er met veel lof over burgerparticipatie gepraat. Toch zijn er van tijd tot tijd wat mitsen en maren vanuit het gemeentehuis, want wordt het allemaal niet knap lastig voor de ambtenaar die ‘gewoon z’n werk wil doen’? Zo spelen onder andere de volgende gedachten:

  • Ambtenaren zitten op hun plek vanuit een specifieke deskundigheid en zijn veel beter in staat de ins en outs van een vraagstuk te beoordelen.
  • Inwoners denken vanuit hun eigen belang en overzien te weinig hoe hun wensen zich verhouden tot het grotere geheel.

Beide bezwaren verdienen het serieus genomen te worden en dat gebeurt ook zeker. Lees bijvoorbeeld wat De Wakkere Burger schrijft in ‘Geen algemeen belang zonder eigenbelang’. We moeten de bezwaren alleen wel in het juiste perspectief blijven zien. En daarvoor helpt de welbekende participatieladder.
 

Moraal van het participatieverhaal

Natuurlijk: de ambtenaar is de inhoudelijk expert die ervoor doorgeleerd heeft. Die kennis en kunde staat altijd ten dienste van de gemeenschap én de inwoners. Ook als de gemeenschap of inwoners zelf met ideeën en wensen komen. Juist zo wordt de rol van civil servant vervuld, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen. Het blijft de taak van de overheid om de belangen van de inwoners in de volle breedte te overzien en af te wegen tegen het eigenbelang van bijvoorbeeld burgerinitiatieven. Maar het zijn juist de inwoners die de lokale samenleving kleuren en invullen. En dat doen ze bij uitstek als ze hun verlangens, vraagstukken, problemen of wensen omzetten in actie. Des te mooier als ze hun ideeën ook het gemeentehuis binnen brengen.

De moraal van dit participatieverhaal:

  1. De participatieladder is het waard om te beklimmen, maar doe het samen.
  2. Hoe hoger je op de ladder komt, des te beter en mooier het uitzicht. Een wenkend perspectief!

 

Meer weten over participatie?

Wij hebben onze training De participerende Overheid weer geactualiseerd, zodat u goed voorbereid wordt op de praktijk. U leert de verschillende vormen van overheidsparticipatie kennen en ontdekt hoe u uw eigen rol hierin kunt invullen. Meer weten over deze training? Onze opleidingsadviseurs helpen u graag. U kunt contact met hen opnemen via het telefoonnummer 035 20 08 701 of via het online contactformulier op de website.

Thema's

Thema's