Voldoe je al aan de kwalificatie-eisen binnen de WOZ?

Thema's

Thema's

Voldoe je al aan de kwalificatie-eisen binnen de WOZ?

Wil je als WOZ-medewerker jouw vakbekwaamheid laten testen? Dan is het prettig om te weten wat er van je wordt verwacht. Wij vertellen je welke eisen er voor je gelden.
 

De basiscriteria

Of je nu gegevensbeheerder, juridisch specialist of taxateur bent of wilt worden, volgens de waarderingskamer moet elke WOZ-medewerker:

  • Op de hoogte zijn van wet- en regelgeving rondom de professionele WOZ-taxatie en kunnen beschrijven hoe deze toegepast moet worden in de praktijk
  • Weten welke middelen ingezet worden voor een professionele WOZ-taxatie en hoe deze toegepast moeten worden in de praktijk
  • Processen, protocollen en procedures rondom een professionele WOZ-taxatie kunnen beschrijven

 
Om de kwalificatie WOZ-medewerker te behalen moet je in ieder geval laten zien dat je aan bovenstaande eisen voldoet. Hiervoor dien je het examen van de basismodule WOZ met een voldoende af te ronden. Met het certificaat dat je hiermee behaalt, kun je een verdiepende kwalificatie behalen. Hiervoor volg je modules die aansluiten op jouw specialisatie binnen de WOZ. Op basis van de onderwerpen en het niveau van deze modules word je met een examen getest op je vakbekwaamheid. Benieuwd naar de kwalificatiecriteria voor jouw specialisatie? Lees dan snel verder.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-gegevensbeheerder

Als WOZ-gegevensbeheerder dien je ervoor te zorgen dat er een consistente registratie is van samenhangende objecten. Je kunt systematische controles uitvoeren, waarbij je beoordeelt of de gegevens volledig, juist en consistent doorgevoerd zijn. Heb je naar aanleiding van je controle gegevens aangepast? Dan zorg je ervoor dat deze wijziging duidelijk teruggekoppeld wordt aan betrokkenen.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-juridisch specialist

Als WOZ-juridisch specialist ben je in staat complexere taxaties, bezwaarprocedures en beroepen te analyseren. Je kunt een concreet juridisch advies opstellen dat een verantwoordelijk ambtenaar in staat stelt om een goed besluit te nemen over de zaak. Tijdens de behandeling van complexere juridische vraagstukken rondom de WOZ onderhoud je het contact met de (juridisch adviseur van) belanghebbenden. Mocht het nodig zijn, dan kun je procedures voeren in (hoger) beroep en eventueel in cassatie.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-taxateur (woningen en niet-woningen)

Als taxateur weet je precies hoe je de informatie in kaart krijgt die je nodig hebt om de waarde van een object te bepalen. Indien nodig overleg je met betrokken belanghebbenden over de objectkenmerken, veranderingen in marktomstandigheden en de marktwaarde. Door het verzamelen van al deze informatie en het toepassen van geschikte methodes van waardebepaling kun je een doeltreffende rapportage opstellen over de waarde van het object. Hierin geef je duidelijk aan welke factoren een rol hebben gespeeld bij de taxatie.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-coördinator

De WOZ-coördinator heeft voldoende aandacht voor werkprocessen en beheersingsmaatregelen en zorgt voor een goede samenhang tussen werkzaamheden die vanuit verschillende functies en afdelingen worden opgepakt. Je bent in staat deze werkzaamheden effectief af te stemmen op andere werkprocessen, administraties, registraties en landelijke voorzieningen. Ook weet je hoe je het systeem voor interne beheersing van alle WOZ-werkprocessen kunt inrichten en hoe je ervoor zorgt dat dit systeem goed werkt. Je houdt de voortgang van werkprocessen in de gaten, legt getrokken conclusies vast en treft als dat nodig is maatregelen.
 

Zeker weten of je aan de juiste kwalificatiecriteria voldoet?

Voor een volledig overzicht van alle kwalificatiecriteria die voor je gelden, kun je de kwalificatiedossiers van de Waarderingskamer bekijken. Wil je goed voorbereid zijn op de kwalificatie-examens? Wij bieden je verschillende opleidingen waarmee je jouw kennis op het juiste niveau brengt. Weet je nog niet precies welke opleiding bij je past of welke rol je wilt vervullen? Bekijk dan eens de leerpaden binnen de WOZ .

Thema's

Thema's