Kijkje in het leven van de invorderingsambtenaar

Thema's

Thema's

Kijkje in het leven van de invorderingsambtenaar

Lokale belastingheffing en de daarmee samenhangende invordering is een vak apart. Maar vooral een waardevol vak: je betekent écht iets voor burgers. Benieuwd wat een invorderingsambtenaar allemaal doet? Je leest het in dit artikel.
 

Het takenpakket van de invorderingsambtenaar

Zoals de functienaam al doet vermoeden, houd je je als invorderingsambtenaar bezig met het invorderen van belasting- of toeslagschulden. Aan jou de taak om ervoor te zorgen dat het volledige invorderingsproces soepel verloopt. Dat kan bij de lokale overheid zijn, maar ook bij een grote organisatie zoals de Belastingdienst.

 De werkzaamheden binnen het invorderingsproces zijn afwisselend. Je regelt de administratieve verwerking van invorderingen en neemt contact op met klanten die een betalingsachterstand hebben. Je bespreekt de situatie met hen (of hun bewindvoerder) en geeft een passend advies. Soms wijs je klanten op hun recht op kwijtschelding, omdat zij hun schulden simpelweg nooit zullen kunnen betalen. Is de financiële situatie van de klant voldoende om de schulden terug te betalen, dan maak je ter ondersteuning een plan met afspraken, meestal in de vorm van een betalingsregeling. Vervolgens houd je in de gaten of klanten de afspraken nakomen. Zo niet, dan verstuur je een aanmaning. In uiterste gevallen ga je over tot beslaglegging.

 

De competenties van de invorderingsambtenaar

Als invorderingsambtenaar kun je heel goed met mensen omgaan en ben je een deskundige gesprekspartner. Je bent een goede luisteraar en in staat om je volledig in te leven in klanten en hun situaties. Ook kun je goed samenwerken met collega’s en andere betrokken partijen in de incassoketen. Daarnaast:

  • ben je flexibel;
  • ben je overtuigend;
  • toon je initiatief.
 

Opleiding tot invorderingsambtenaar

Met onze opleiding Invorderingsambtenaar (IVA) word je opgeleid tot een gecertificeerde invorderingsambtenaar, die in de volle breedte inzetbaar is. Na afronding van deze opleiding heb je zicht op de verschillende mogelijkheden en bevoegdheden voor invordering en kwijtschelding, ken je jouw rol in bezwaar- en beroepsprocedures en kun je zelfs beleidsmatig adviseren over invordering. Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact met ons opnemen via 035 – 7 604 860 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's