Kijkje in de toekomst: Verandering financiële functie

Thema's

Thema's

Kijkje in de toekomst: Verandering financiële functie

A&O Fonds Gemeenten deed onderzoek naar de toekomst van de financiële functie van gemeenten. De digitalisering biedt kansen voor de kwaliteit, transparantie en productiviteit van de financiële functie. Maar hoe dan precies? 
 

Verkenning: de impact van digitalisering op de financiële functie

A&O Fonds Gemeenten heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd onder gemeenten en technologiepartners naar de impact van de digitalisering op de financiële functie van gemeenten. Een belangrijk onderzoek, omdat de aanhoudende tekorten in het sociaal domein onhoudbaar worden en de coronacrisis de financiële druk voor gemeenten vergroot. Dat vraagt om het verbeteren van de gemeentelijke efficiëntie en beter inzicht in de financiële prestaties. A&O Fonds Gemeenten heeft in kaart gebracht hoe gemeenten dit kunnen bereiken met behulp van nieuwe technologie en een andere inrichting van de financiële functie. 
 

Opbrengsten van nieuwe technologie

De financiële functie zal meer waarde toevoegen in de vorm van strategisch advies. Nieuwe technologie kan daarbij helpen door het versterken van de kwaliteit, transparantie en productiviteit van de financiële functie. Door de automatisering kunnen bepaalde stappen in de financiële huishouding overgeslagen worden en het niet meer handmatig invoeren van data voorkomt fouten en daarmee herstelwerkzaamheden. Processen worden dus sneller en efficiënter. Ook neemt de volledigheid en betrouwbaarheid van data en analyses toe door de automatische data-invoer en meer geavanceerde analyses en controles. Een belangrijke basis voor sturing en besluitvorming! 
 

Verandering van de rollen in de financiële functie

Door de digitalisering verandert ook de inhoud van de verschillende rollen binnen de financiële functie, die veelal bestaat uit Operationele Financiën, Financial Control en Business Control. 
 

Operationele Financiën

Voorheen lag de focus voor Operationele Financiën met name op een efficiënte en effectieve uitvoering van de administratie. Door het wegvallen van de handmatige invoer zal deze afdeling in de toekomst meer bezig zijn met het uitvoeren van analyses voor directie, management en het college. Medewerkers zullen de regie moeten voeren over de automatische processen en zich gaan focussen op het vinden van uitzonderingen en uitval in data. 
 

Financial Control

Controles en analyses zullen veel gerichter zijn en de afdeling Financial Control zal in staat zijn om continu sturingsinformatie op te leveren. Nieuwe visualisatietechnologie maakt het mogelijk om deze sturingsinformatie op aantrekkelijke wijze te presenteren. Er wordt van de toekomstige financial controller verwacht dat hij snel kan inspelen op actuele vragen, dat hij de organisatie(onderdelen) goed begrijpt en dat hij duidelijk uitleg kan geven over de gepresenteerde sturingsinformatie. 
 

Business Control

Business Control wordt de strategische businesspartner van de organisatie en krijgt een leidende rol bij het maken van financiële en strategische keuzes op het gebied van beleidsontwikkeling en het optimaliseren van werkwijzen. Op basis van nieuwe technologie kunnen business controllers sneller tot betere inzichten, adviezen, prognoses, begrotingen en businesscases komen. 
 

Verandering vraagt om nieuwe vaardigheden

Werkprocessen zullen anders ingericht worden en dat heeft ook effect op de taken van financieel medewerkers. Boekhoudkundige vaardigheden worden minder belangrijk. Belangrijker worden:

  • Technische vaardigheden: om nieuwe analyse- en visualisatietechnologie te kunnen gebruiken, feedback te kunnen geven aan de ontwikkelaars hiervan en de kwaliteit van data te garanderen.
  • Analytische vaardigheden: om data te analyseren en uitzonderingen en uitval op te sporen. 
  • Communicatieve vaardigheden: om de uitkomsten van analyses begrijpelijk uit te kunnen leggen aan de organisatie.
  • Zakelijke en adviserende vaardigheden: om kritisch te kunnen zijn naar de organisatie toe, risico’s te kunnen benoemen en (ongevraagd) advies te kunnen geven.
     

Aan de slag met het vernieuwen van de financiële functie

Niet elke gemeente staat te springen om nieuwe technologie. Sommige medewerkers zien het belang er niet van in en anderen zijn bang dat hun functie zal verdwijnen. Werk daarom allereerst aan bewustwording en zet het onderwerp ‘digitalisering van de financiële functie’ op de agenda. Vertrouwen speelt een belangrijke rol. Vertrouwen in de visie, toekomstige oplossingen en elkaar. Om dat vertrouwen te creëren, kun je kennis- of inspiratiesessies organiseren met voorbeelden van best practices. Laat zien wat je met digitalisering kunt bereiken en laat je medewerkers vooral meedenken over de toekomst. Durf samen te experimenteren en draai pilots. Met kleine experimenten kun je al hele grote stappen zetten. Om je medewerkers hierin mee te krijgen, begin je met kleine initiatieven waar zij de waarde van inzien en waar ze graag aan willen meewerken. 
 

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport van A&O Fonds Gemeenten vind je hier. Wil je ervoor zorgen dat jij en je collega’s de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelen voor jullie rol binnen de toekomstige financiële functie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over onze incompany- en maatwerktrajecten. Wij bekijken graag wat we voor je kunnen doen met een opleidingsprogramma op maat. Hiervoor kun je bellen naar 035 – 7 604 860 of mailen naar info@bestuursacademie.nl. Wil je zelf je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van financiën en bedrijfsvoering naar een hoger niveau tillen? Bekijk dan ons opleidingsaanbod.

Thema's

Thema's