Actuele kennis over het Besluit begroting en verantwoording

Thema's

Thema's

Actuele kennis over het Besluit begroting en verantwoording

Bent u nog bekend met alle eisen die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) aan u stelt voor de opzet en inhoud van financiële rapportages zoals begrotingen, jaarrekeningen en de bijbehorende verantwoordingsstukken? Bij ons kunt u uw kennis opfrissen.
 

Meer transparantie en betrokkenheid

De huidige BBV is opgesteld voor meer transparantie over het besluitvormingsproces rondom begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces. Daarbij moet er voor alle betrokkenen hanteerbare informatie beschikbaar zijn over de beoogde en daadwerkelijk gerealiseerde beleidsresultaten. Zo is de financiële positie van een gemeente beter inzichtelijk en zijn kosten en beleidsresultaten makkelijker te vergelijken. Kwaliteit, juistheid en volledigheid van de financiële rapportages zijn hierdoor nog belangrijker geworden.
 

Gevolgen voor uw dagelijkse werk

Als u zich bezighoudt met het opstellen van financiële rapportages voor uw gemeente, dan leidt de BBV ertoe dat uw verslagen aan verschillende eisen moeten voldoen. U moet bijvoorbeeld:

  • Uw verslagen opbouwen volgens een vaste indeling
  • Informatie opleveren van hoge kwaliteit, die aansluit op de behoeften van de gemeente  
  • Naast financiële informatie geven ook duidelijk maken wat de gemeente wil bereiken en hoe zij dat gaat doen

 

Uw kennis opfrissen

Merkt u dat u over deze zaken nog wel wat meer kennis zou willen opdoen? Dan is de Opfris- en Actualiteitendag Besluit Begroting en Verantwoording iets voor u. Tijdens deze training wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Besluit begroting en verantwoording. U volgt deze training met andere professionals uit uw vakgebied. Samen gaan jullie aan de slag met interactieve werkvormen, waardoor jullie niet alleen van elkaar kunnen leren, maar ook elkaar kunnen inspireren. Zo bent u straks weer op de hoogte van de regelgeving en weet u hoe u hiermee in uw werk om moet gaan.
 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de training Opfris- en Actualiteitendag Besluit Begroting en Verantwoording? Onze opleidingsadviseurs helpen u graag. U kunt contact met hen opnemen via het telefoonnummer 035 - 7 604 850 of via het online contactformulier op de website.

Thema's

Thema's