Thema's

Thema's

Wat is het sociaal domein?

Onder het sociaal domein verstaan we alles wat te maken heeft met de zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Het gaat hier in het bijzonder om inspanningen die gemeenten verrichten rondom werk, participatie, zorg, jeugd, onderwijs en inburgering. Ook gaat het om alle aanverwante taken. Denk aan leerlingenvervoer, schuldhulpverlening, het handhaven van de leerplicht en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.  

 

Trends en ontwikkelingen in het sociaal domein 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, hulp bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een geschikte baan, jeugdhulp, het bepalen en uitbetalen van persoonsgebonden budget en hulp bij het huishouden. 

Gemeenten zijn zo een steeds grotere rol gaan spelen in de ondersteuning van mensen die het tijdelijk niet redden. Bij problemen rondom bijvoorbeeld inkomen, schulden, laaggeletterdheid, ouderenzorg en werkloosheid zijn gemeenten nu eerst aan zet, en niet de landelijke overheid. Juist omdat de dienstverlening dan dicht bij de inwoners georganiseerd kan worden. Uitgangspunten hierbij zijn: zelfredzaamheid, de participatie van de burger en de kracht van preventie.  
  
Gemeenten zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het invoeren en uitvoeren van hun nieuwe taken. De transitie is inmiddels afgerond, maar de echte transformatie naar een nieuwe manier van werken en samenwerken is eigenlijk nog maar net begonnen. De ambitie is groot, maar de opgave complex. Denk aan het bestrijden van armoede, het leveren van maatwerk, lange wachtlijsten bij jeugdhulp, de stijgende zorgkosten, het oplopend personeelstekort, het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en privacy en de continuïteit van de dienstverlening.  

Landelijk en lokaal zijn overheidsorganisatie hard aan het werk om wet- en regelgeving en werkwijze aan te passen om de hulp- en ondersteuningsvragen goed te kunnen blijven beantwoorden.   
  
Er wordt dan ook veel van overheidsmedewerkers binnen het sociaal domein gevraagd. Alleen kennis van wet- en regelgeving is allang niet meer voldoende. Vaardigheden en competenties zijn net zo belangrijk, zoals effectief communiceren, het schrijven van onderzoeksverslagen of beleidsnotities, samenwerken, netwerken en creativiteit. Het volgen van een opleiding of training over het sociaal domein geeft jou de juiste handvatten om als professional binnen het sociaal domein aan de slag te gaan. 

 

Opleidingen binnen het sociaal domein 

Wil jij je verder ontwikkelen in het sociaal domein? Om zo beter om te kunnen gaan met alle veranderingen en ontwikkelingen? Bestuursacademie Nederland heeft een compleet aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de HBO Wmo-consulent, of de opleiding tot Adviseur Sociaal Domein
In al onze opleidingen en trainingen staat jouw werkpraktijk centraal. Onze ervaren docenten werken bij overheidsorganisaties en weten als geen ander wat er speelt. Ook kun je ervaringen uitwisselen met medestudenten, je netwerk uitbreiden en je kennis en vaardigheden verder vergroten. Met onze opleidingen en trainingen ben je altijd verzekerd van:  

  • Kwaliteit 
  • Ervaren docenten 
  • Een praktijkgerichte aanpak 
  • Opleidingslocaties door heel Nederland 

 

Incompany en maatwerk 

Bij Bestuursacademie Nederland is het ook mogelijk om het lesprogramma specifiek op (medewerkers van) jouw organisatie af te stemmen. Wil jij meerdere collega's – op een zelfgekozen locatie – dezelfde opleiding laten volgen? Of wil je in een van onze trainingen een specifiek vraagstuk binnen jouw organisatie aanpakken? Wij helpen je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op voor alle mogelijkheden. 

Thema's

Thema's