Grip op kosten in het sociaal domein door betere informatievoorziening

Thema's

Thema's

Grip op kosten in het sociaal domein door betere informatievoorziening

Op basis van recente rapporten van gemeentelijke rekenkamers is bekeken hoe gemeentes grip kunnen krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein. Betere informatievoorziening is een van de belangrijkste verbeterpunten.
 

Decentralisatie vraagt om verbetering

Sinds de decentralisatie in 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein en zijn gemeentes verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van inwoners. Dit maakt het makkelijker om zorgvragers sneller en beter te ondersteunen. Volgens Binnenlands Bestuur is op dit gebied zeker vooruitgang te zien. Door de decentralisatie zijn de samenwerkingen tussen betrokken partners verbeterd en zijn gemeentes eerder en beter in staat om problemen op te sporen en aan te pakken. Maar er gaan ook een aantal dingen minder goed. I&O Research heeft eind vorig jaar in opdracht van Binnenlands Bestuur onderzocht welke belangrijke leerpunten er 5 jaar na de decentralisatie zijn.
 

Tekorten in het sociaal domein

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat gemeentes niet voldoende voorbereid waren op de transformatie die de decentralisatie met zich meebracht. Het heeft een aantal jaar geduurd voor zij gewend waren aan de nieuwe manier van werken. Maar het grootste probleem is dat de kosten veel hoger waren van verwacht, vooral in de Jeugdzorg. Direct bij de start van de decentralisatie werd er bezuinigd en juist dat stond een goede implementatie in de weg. 
 

Betere informatievoorziening in het sociaal domein

Een van de belangrijkste mogelijkheden die de gemeentelijke rekenkamers zien om grip te krijgen op de kosten, is een betere informatievoorziening in het sociaal domein. Uit de rapporten van de rekenkamers blijkt dat er meer zicht moet zijn op de inrichting, voortgang en opbrengsten van het sociaal beleid. Dat betekent meer zicht op: 

  • het aantal cliënten
  • de acties die zijn uitgezet voor cliënten
  • de doorlooptijden 
  • de werkbelasting van betrokken medewerkers
  • de bereikte resultaten 
  • de uitgaven die gedaan worden om het beleid uit te voeren

Door goede en duidelijk informatie hierover zijn gemeentes beter in staat om op tijd de juiste hulp en ondersteuning bieden. Dit verkleint de kans op budgetoverschrijdingen en er kan beter gecontroleerd worden of cliënten herhaaldelijk onnodig gebruikmaken van de voorzieningen.
 

Word een expert in het sociaal domein

Werk je in het sociaal domein en wil je de verbeterpunten in jouw organisatie effectief aanpakken? Met onze opleiding Expert Sociaal Domein ontdek je hoe je door innovatie kunt inspelen op de ontwikkelingen. Om je kennis op te frissen, verdiep je je in het doel, de achtergrond en reikwijdte van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Je leert innovaties en nieuwe initiatieven ontwikkelen en implementeren binnen de organisatie en je ontdekt hoe je als regisseur een effectieve netwerk- en ketensamenwerking organiseert.

Meer weten over deze opleiding? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag via 035 – 7 604 860 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's