5 onmisbare competenties voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein

Thema's

Thema's

5 onmisbare competenties voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein

De functie van beleidsmedewerker is de afgelopen jaren flink in beweging. Het werk is complexer, het speelveld uitgebreider, er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan en nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen.
 

Een werkveld in verandering

Waar je voorheen focus had op één werkterrein of onderwerp, moet je nu veel meer samenwerken en het beleid afstemmen op het grotere geheel. Je kent in deze positie niet meer alle details, want je hebt een helicopterview nodig om alle puzzelstukken met elkaar te verbinden. Bepaalde competenties worden hierbij steeds belangrijker. Kennis en ervaring zijn niet langer doorslaggevend, maar persoonlijkheid, motivatie en vaardigheden.
 

Onmisbare competenties beleidsmedewerker

Deze veranderingen zijn ook zichtbaar in de selectie van nieuwe beleidsmedewerkers. De functie-eisen en benodigde competenties zijn anders dan voorheen. Wil je aan de competenties van een beleidsmedewerker voldoen? Hieronder bespreken we vijf vaardigheden waar medewerkers aan moeten voldoen in de toekomst.
 

1: Wees flexibel

Binnen jouw vakgebied is er niets zo constant als verandering. Met alle technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, verwachtingen van klanten en digitalisering is er continu ruimte voor verbetering en groei. Volg deze veranderingen, pak ze met beide handen aan en neem ze mee binnen jouw beleid.
 

2: Eigenaarschap

Als beleidsmedewerker krijg je steeds meer ruimte om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt zelf steeds meer de regie in handen. Daarbij werk je samen met andere professionals van andere werkterreinen en disciplines. Deze geven je nieuwe inzichten voor jouw eigen beleid. 
 

3: Communicatief sterk

Communiceren is een belangrijke sleutel tot succes voor iedere beleidsmedewerker. Voor het samenwerken met andere werkterreinen, stakeholders en burgers moet je sterk in je schoenen staan. Elke partij is kritisch en deelt feedback met jou. Omgaan met mondige burgers, stakeholders en collega’s en hen meenemen in jouw visie zijn belangrijke onderdelen van je functie.
 

4: Netwerken

Juist omdat het werk complexer is en je met meer partijen schakelt om tot het juiste beleid te komen, moet je precies weten bij wie je terechtkunt. Welke informatie heb je nodig? Wie kan je hierbij helpen? Een sterke netwerker weet precies wie hij waarvoor nodig heeft.
 

5: Creativiteit

Om als overheidsorganisatie beter in te spelen op de vele veranderingen, is creativiteit een vereiste. Het wordt steeds belangrijker buiten de bestaande kaders te denken. Zo ontstaan verrassende oplossingen die sterk afwijken van de gebruikelijke benadering.
 

Zijn je kennis en vaardigheden nog up-to-date?

Check of jouw kennis en vaardigheden als beleidsmedewerker binnen het sociaal domein nog up-to-date zijn. Download hier de checklist.

Thema's

Thema's