Kijkje in het leven van de milieuhandhaver

Thema's

Thema's

Kijkje in het leven van de milieuhandhaver

Met z’n allen proberen we het milieu te verbeteren, zodat de Klimaatdoelstellingen succesvol behaald worden. Wie zich hier dagelijks extra voor inzet, is de milieuhandhaver. Benieuwd wat dit vak precies inhoudt? Je leest het hier.
 

Zorgdragen voor een duurzame leefomgeving

De milieuhandhaver, ook wel de milieu-inspecteur of toezichthouder milieu, draagt zorg voor een duurzame leefomgeving. In Nederland zijn er een heleboel wetten en regels die we dienen te volgen om milieuvervuiling tegen te gaan. De milieuhandhaver heeft de verantwoordelijkheid om overtredingen van de milieuwetgeving te signaleren en te voorkomen. Dat doet hij of zij in dienst van bijvoorbeeld een gemeente, provincie, waterschap, milieukundig adviesbureau of ingenieursbureau. 
 

De taken van de milieuhandhaver

Het takenpakket van de milieuhandhaver ziet er als volg uit: 

  • Het opsporen van milieuovertredingen. Hier voert de milieuhandhaver zelfstandig onderzoek naar uit. Het onderzoek kan ook opgestart worden naar aanleiding van klachten van burgers.
  • Het uitvoeren van (periodieke) milieucontroles. Hiervoor gaat de milieuhandhaver langs bij industriële of agrarische bedrijven, maar ook bijvoorbeeld bij de bakker om de hoek. Houden zij zich aan de wet- en regelgeving en zijn ze in het bezit van de juiste vergunningen? De milieuhandhaver neemt, indien nodig, zelf bodem- en watermonsters af. Als de situatie ingewikkelder in elkaar steekt, schakelt hij of zij een gespecialiseerd bedrijf in.
  • Het opstellen van een schriftelijke waarschuwing, indien blijkt dat de milieuwetgeving niet nageleefd wordt.
  • Het opstellen van een rapport over de controle met daarbij eventueel een advies over de benodigde vervolgacties. Hier worden alle betrokkenen over geïnformeerd. 

Een milieuhandhaver kan zichzelf (na het volgen van de benodigde opleiding) laten aanmerken als buitengewoon opsporingsambtenaar. In dat geval mag hij of zij tijdens controles zelfstandig handhavend optreden en proces-verbalen uitschrijven. Anders schakelt de milieuhandhaver hiervoor een collega of andere instantie in.
 

Competenties van de milieuhandhaver

Vanzelfsprekend heeft de milieuhandhaver veel kennis van milieuwetgeving, zoals de Omgevingswet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Omdat de handhaver veel in het veld werkt, zijn goede sociale en communicatieve vaardigheden heel belangrijk. Kunnen omgaan met agressief gedrag hoort daar ook bij. Daarnaast zijn de volgende vaardigheden van belang: 

  • Inzicht
  • Nauwkeurigheid
  • Flexibiliteit
  • Overtuigingskracht
 

Word een milieu-expert met onze opleidingen en trainingen

Er is een grote vraag naar goed opgeleide milieuhandhavers. Wil jij je laten omscholen? Of je kennis en vaardigheden uitbreiden? Bekijk dan onze opleidingen en trainingen voor het ruimtelijk domein. Voor vragen of een passend opleidingsadvies kun je contact met ons opnemen via 035 - 7 604 860 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's