Jonge talenten werken mee aan een duurzamer Nederland

Thema's

Thema's

Jonge talenten werken mee aan een duurzamer Nederland

Enerzijds zorgen dat jonge professionals een vliegende start maken en anderzijds het personeelstekort in het ruimtelijk domein opvullen: Xstate heeft een mooie missie in samenwerking met Bestuursacademie Nederland! 

Over Xstate

Xstate is gespecialiseerd in duurzaam talent en zorgt er met interessante traineeships voor dat jonge talenten een goede start kunnen maken in het werkveld. Volgens Ron Tilroe, Sales Manager bij Xstate en tevens bedenker van het traineeship Duurzame Ontwikkeling, is dat hard nodig: “Het gebeurt helaas nog steeds vaak dat opdrachtgevers en organisaties naar jong talent grijpen, maar wel twee tot drie jaar werkervaring vragen. Daarnaast is het werkveld erg breed en weten nog niet alle afgestudeerden wat zij precies willen gaan doen. Dan is een traineeship natuurlijk uitermate geschikt! Het biedt hen de kans om bij te dragen aan leuke projecten en opdrachten, terwijl ze ondertussen het mooie werkveld kunnen verkennen.” Hiermee wordt ook de schaarste onder het personeel in het ruimtelijk domein opgevuld.

Het sollicitatieproces: creativiteit en competenties

Voorafgaand aan het traineeship vinden er sollicitaties plaats. Als er tijdens het eerste gesprek een klik is, worden de kandidaten uitgedaagd om een presentatie te komen geven. “Daarin is creativiteit niet onbelangrijk”, vertelt Ron. “Vooraf vertellen we de kandidaten dat niks moet en alles mag. Zo pikken we de azen uit het bakje. Het is mooi als iemand cum laude is afgestudeerd, maar dat zegt niets over de persoon zelf. Competenties zijn belangrijker.” 

Waarom competenties zo belangrijk zijn, kan Ron goed toelichten: “Naast de digitale transitie hebben we tegenwoordig te maken met de duurzaamheidstransitie. De generatie van nu wordt hiermee al opgevoed en leert ook kritisch en out of the box denken. Jonge professionals kijken daardoor op een andere manier en met een frisse blik naar opgaven binnen een organisatie. Maar met name binnen overheidsorganisaties krijgen jonge professionals te maken met een oudere generatie die een vaste manier van werken heeft. Dat levert weerstand op en daarom moet je als jonge professional stevig in je schoenen staan. Daarnaast moet je in staat zijn om op een enthousiaste en bevlogen manier mensen toch mee te krijgen. Als wij ervan overtuigd zijn dat de kandidaten dat kunnen, dan krijgen ze bij ons een contract voor onbepaalde tijd.” 

Het traineeship Duurzame Ontwikkeling

“Vervolgens luisteren we goed naar wat de kandidaten willen en gaan we samen op zoek naar een geschikte organisatie om het traineeship in uit te voeren”, vervolgt Ron zijn verhaal. “Het zijn hoogopgeleide talenten die prima in staat zijn om zich werkzaamheden snel eigen te maken, maar het is wel fijn als er in de organisatie voldoende aanspreekpunten zijn. Daarom worden zij binnen de organisatie gekoppeld aan een buddy. Iemand bij wie ze terecht kunnen als ze vastlopen of waarmee ze wekelijks een uurtje kunnen sparren. Zo komen de jonge talenten volledig tot hun recht.”

Het traineeship Duurzame Ontwikkeling is volgens Ron uniek. “Wij doen het echt anders. De groepen bestaan uit 18 jonge talenten uit het hele land, die soortgelijke opleidingen gevolgd hebben. Ze werken 36 uur per week voor hun opdrachtgever aan fantastische projecten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie en de energietransitie. Twee dagen per maand zijn ze aanwezig bij onze opleidings- of Xstate-dagen. Tijdens de opleidingsdagen zitten we continu op de vakinhoud, zodat de deelnemers een boost brengen binnen de afdeling waarop ze werkzaam zijn. Wat ze vandaag leren, kunnen ze morgen toepassen in de praktijk. De Xstate-dagen staan in het teken van persoonlijke ontwikkeling, waarbij de focus onder andere ligt op het ontwikkelen van de eigen competenties, verandermanagement, timemanagement en omgaan met weerstand.”

Een toekomstgerichte samenwerking met Bestuursacademie Nederland

Bestuursacademie Nederland verzorgt het opleidingstraject binnen het traineeship. “De samenwerking met Bestuursacademie Nederland ervaar ik echt als heel prettig en ik ben ontzettend trots op waar we op dit moment staan”, vertelt Ron. “De coördinatie van het opleidingstraject verloopt heel goed en er starten meerdere klassen per jaar. Er zijn zelfs al plannen voor een nieuw traineeship én een traject voor young professionals na het traineeship, waarin de deelnemers een basis zullen vormen voor hun verdere toekomst.”

De Bestuursacademie doet er alles aan om het traject tot een succes te maken en zorgt ervoor dat de lesmodules steeds vernieuwd worden, waardoor er altijd een actueel programma geboden wordt. “Het grote voordeel van de Bestuursacademie is dat de docenten uit het werkveld komen”, zegt Ron. “Zij hebben flink wat jaren ervaring op de teller en zijn heel goed in staat om hun kennis en kunde over te brengen op de trainees. Ook springen zij snel in op de onderwerpen van nu. Samen proberen we het traject continu te finetunen. Zo hopen we gezamenlijk een gedegen traineeship te kunnen neerzetten dat veel meerwaarde heeft voor (overheids)organisaties en een goede opstap is voor jonge talenten. Een traject waarin we ze kunnen helpen om uit te vinden waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, zodat ze onbevangen met hun voeten in de klei kunnen gaan staan en hun opgedane kennis kunnen toepassen in de praktijk. Een talent heeft pas waarde als je het benut!” 

Heb je interesse in het traineeship Duurzame Ontwikkeling? Dan kun je contact opnemen met Xstate via 06 – 30 00 49 89.

Thema's

Thema's