Het verbinden van overheidsorganisaties, burgers en bedrijven

Thema's

Thema's

Het verbinden van overheidsorganisaties, burgers en bedrijven

Met de komst van de Omgevingswet ligt de focus op participatie. De Omgevingswet stimuleert burgers en bedrijven om zelf het initiatief te nemen om maatschappelijke problemen (in de buurt) op te lossen. De overheid heeft daarbij een ondersteunende rol: meedenken, zoeken naar mogelijkheden en mensen met elkaar verbinden. Maar hoe zorg je voor die verbinding?
 

Overheidsparticipatie

Door participatie kan de overheid haar beleid beter laten aansluiten op de veranderende samenleving. Overheidsparticipatie draait om het verbinden van mensen en partijen, samenwerken en faciliteren. Samen de krachten bundelen om zo de beleidsdoelen te realiseren. Met de volgende tips kan ook jij een actieve bijdrage leveren aan het verbinden van overheidsorganisaties, burgers en bedrijven:
 

Zorg dat burgers en bedrijven je weten te vinden

Zijn er burgers of bedrijven die willen meedenken over bepaalde zaken of die zelf een initiatief willen opstarten? Zorg er dan voor dat zij weten bij wie ze hiervoor kunnen aankloppen. Daarnaast is het belangrijk dat er een duidelijke rolverdeling is en de betrokken partijen elkaar ook weten te vinden. Zo ontwikkel je een krachtig netwerk en zorg je voor doelgerichte samenwerkingsrelaties.
 

Neem een transparante en open houding aan

Wees open en deel informatie over lopende projecten en zaken. Houd burgers op de hoogte van ontwikkelingen binnen de overheid, maar ook van ontwikkelingen binnen hun eigen leefomgeving. Dit kun je doen door overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken voor de betrokken partijen.
 

Bewaak de voortang en communiceer hier helder over

De Omgevingswet en focus op participatie vragen om een regisserende rol van de overheidsmedewerker. Er wordt van je verwacht dat je zicht houdt op de voortgang van projecten, burgerinitiatieven en lopende zaken en dat je de betrokkenen hierover informeert. Als het even iets minder goed loopt, probeer dan te helpen en de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. Oftewel: zorg dat je altijd betrokken bent.
 

Zorg voor een flexibele inrichting van de organisatie

Het ondersteunen van burgerinitiatieven zal vragen om veranderingen in de huidige werkprocessen. Bovendien moet de overheid burgers de ruimte geven om zelf bepaalde zaken op te pakken en zal er vaker nauw overlegd moeten worden met initiatiefnemers en betrokkenen. Dat vraagt om meer flexibiliteit, vertrouwen in elkaar en goede communicatie.
 

Meer tips nodig?

Wil je weten hoe je verbindend werken kunt inzetten in jouw organisatie? Tijdens onze training Verbinden ontdek je hoe je duurzame verbindingen met en tussen partijen tot stand brengt. In 2 dagen leer je de doelgroepen in jouw netwerk kennen, bekijk je hoe jouw organisatie haar regisserende rol kan vormgeven en ontdek je hoe je samenhang creëert. Op basis van deze kennis maak je een plan van aanpak voor je organisatie.

Thema's

Thema's