Een Goed Gesprek in 2016: aandacht, lef en inzicht

Thema's

Thema's

Een Goed Gesprek in 2016: aandacht, lef en inzicht

In januari en februari staan bij veel gemeentes de planningsgesprekken op de agenda. Ook wel bekend als het jaargesprek, de gesprekkencyclus, het functioneringsgesprek, het evaluatiegesprek of het prestatiegesprek. Deze gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers zijn samen te vatten in één term: Het Goede Gesprek. Maar is dat ook echt een goed gesprek?

De gesprekken gaan over talentontwikkeling, competenties, ontwikkelplannen, prestatie-indicatoren en individuele werkplannen. Voor sommige leidinggevenden geen moeilijke opgave, maar voor u misschien wel. En dat geldt zeker voor uw medewerkers!

U voert Het Goede Gesprek tegen de achtergrond van ingrijpende veranderingen, die variëren van de uitvoering van de grote decentralisaties tot het afstoten van taken naar de markt. Voor veel medewerkers staat hun werk op het spel door snelle digitalisering. Zij moeten schakelen naar ander werk en zich beter en zelfstandig profileren om hun toekomst veilig te stellen: allemaal input voor een goed, maar zeker ook ingewikkeld gesprek.

Je zou dus zeggen: aanleiding genoeg, maar dat leidt helaas niet tot een vast patroon van kwalitatief goede gesprekken. Veel mensen hebben daar een hekel aan en grijpen terug naar een routinegesprek. Door de ontwikkelingen die we hierboven hebben genoemd, neemt de noodzaak van dit soort gesprekken en de belangstelling hiervoor gelukkig weer toe.

De Bestuursacademie Nederland is als geen ander bekend met de genoemde ontwikkelingen en weet ook hoeveel moeite het mensen kost om hierover een goed gesprek aan te gaan. De volgende tips kunnen u op weg helpen bij het voeren van Het Goede Gesprek:

  • een professionele voorbereiding: ga eens voor uzelf na wat de belangrijke gesprekspunten zijn en wat u met het gesprek wilt bereiken. Zonder doel geen richting!
  • echte aandacht voor de medewerker: vraag aan de medewerker waarover deze het wil hebben. Krijgt u geen reactie, noem dan een concreet onderwerp waarover u het zelf wilt hebben!
  • kennis van de spelregels: een beetje kennis van de rechtspositie helpt echt, zeker in moeilijke gesprekken waarbij dossieropbouw aan de orde is.
  • inzicht in personeelsontwikkeling: wat is het personeelsbeleid, welke loopbaanmogelijkheden worden er geboden, wat kunt u de medewerker bieden?
  • lef om u uit te spreken: ‘aardig zijn’ staat niet in uw taakomschrijving, wat wilt u echt duidelijk maken aan uw medewerker?

Deze punten vormen de basis voor Een Goed Gesprek in 2016. En als u dat toch beter onder de knie wilt krijgen, dan zorgen wij voor een maatwerkprogramma. We praten met u over een trainingsprogramma met een optimaal resultaat voor u en voor uw medewerkers. Er zijn voorbeelden genoeg uit andere organisaties, maar het gaat om uw situatie en om de inzet van uw leidinggevenden en medewerkers!

Thema's

Thema's