De organisatie verrijken, dat doen Emmy en Supharny met een inclusiviteitspanel!

Thema's

Thema's

De organisatie verrijken, dat doen Emmy en Supharny met een inclusiviteitspanel!

Diversiteit en vooral inclusiviteit zijn een verrijking voor je organisatie. Emmy en Supharny van gemeente Rotterdam leggen uit waarom dat zo is en hoe zij zelf werken aan een inclusievere organisatie.

De waarde van een inclusieve en diverse organisatie

Emmy van Gennip en Supharny Raap hebben als programmamanagers binnen de gemeente Rotterdam samen met een groepje jonge ambtenaren het inclusiviteitspanel opgestart. Een panel dat ervoor moet zorgen dat er een diverse organisatie ontstaat waarin iedereen zich thuis voelt en kan meepraten en meedenken. Dat heeft volgens Supharny een grote meerwaarde: “Emmy en ik hebben beide ervaren dat als je jezelf kunt zijn, je gelijke kansen krijgt en je erkend en gehoord wordt, dit ruimte biedt om je talenten te laten groeien. Ook is uit onderzoek gebleken dat een divers team leidt tot meer creativiteit. Dat hebben we als gemeente nodig, zeker in een diverse stad als Rotterdam. Medewerkers met verschillende perspectieven en zienswijzen maken dat de organisatie een afspiegeling is van de stad. Dat schept vertrouwen en helpt ons bij het verbeteren van de dienstverlening.” 

Het ontstaan van het idee voor een inclusiviteitspanel

“Door de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam is het belang van gelijkwaardigheid, inclusie en ook wel de strijd tegen discriminatie en racisme zichtbaar gemaakt. Hierdoor is het urgentiebesef voor een inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie doorgedrongen”, licht Supharny toe. 

Het creëren van een inclusieve en diverse organisatie start al bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Teamleiders en afdelingshoofden spelen een sleutelrol in het aantrekken van een divers personeelsbestand en in het creëren van een inclusieve werkcultuur. Daarom ondersteunt het inclusiviteitspanel in de beginfase vooral de werving en selectie van deze managementlaag. “Het panel bestaat uit een netwerk van diverse en vooral jonge collega’s”, vertelt Emmy. “Door aan te schuiven bij de werving- en selectieprocessen voegen we een paar extra ogen toe; een extra perspectief met een andere achtergrond, eigen waarden en nieuwe ideeën. Zo zorgen we ervoor dat besluitvormers met een bredere blik beslissingen kunnen nemen.”

Meer bewustzijn binnen de gemeente

Het panel heeft volgens Emmy al effect. “Aan die tafel zitten en je perspectief delen, doet iets met het gesprek en het zorgt voor meer bewustzijn bij de anderen. Door elke keer die gesprekken aan te blijven gaan en steeds een stapje extra te doen, merk je dat er verandering plaatsvindt in zienswijzen en beslissingen. Uiteindelijk hopen we hiermee gelijkwaardigheid te creëren door het veranderen van het DNA van de organisatie en zo toe te werken naar een inclusievere overheid.”

Maar het DNA van een organisatie veranderen gaat niet zomaar. Een systematische verandering is essentieel. “Dat hopen wij ten eerste te behalen door meer mensen te betrekken in ons netwerk”, zegt Emmy. “Er zijn genoeg enthousiastelingen in onze organisatie die mee willen doen. Daarnaast willen we met het inclusiviteitspanel in de toekomst nog meer diensten aanbieden. Momenteel proberen we ook meer de connectie te zoeken met de stad. We werken bijvoorbeeld samen met een stadsmarinier racisme en discriminatie, zodat we onze blik kunnen toevoegen aan projecten die echt in de stad plaatsvinden.” 

Als je iets wilt veranderen in jouw organisatie, helpen Emmy en Supharny je graag!

“Wij zouden het leuk vinden om andere jonge mensen op weg te helpen die binnen hun eigen organisatie veranderingen willen doorvoeren”, vertelt Supharny enthousiast. “We spreken mensen die daar heel gepassioneerd over zijn. Maar met alleen passie kom je er niet, het vergt ook een stukje strategie. Dankzij onze ervaring kunnen wij daarbij helpen! Het is onze ambitie om onze kennis te delen over machtsstructuren en systeemveranderingen. Het is heel belangrijk om te snappen wie en wat je wilt veranderen. We willen ons richten op andere jonge mensen binnen overheden en hen een stukje zelfontwikkeling en tools meegeven, zodat zij in verschillende organisaties op het hoogste niveau impact kunnen maken.” Emmy geeft een aantal voorbeelden: “Dus hoe ga je in je eigen kracht staan? Hoe ga je om met verandering? Welke tools en handvatten kun je gebruiken om impact te maken? We hebben zelf veel geleerd van de weg die we tot nu toe hebben afgelegd en dit willen we graag aan anderen doorgeven.”

Wil je ook toewerken naar een inclusievere organisatie? 

Dan hebben Emmy en Supharny nog wat handige tips: “Word comfortabel met ongemak en weerstand, want als je met dit thema aan de slag gaat, gaat het nu eenmaal schuren. Wat hierbij belangrijk is, is massa maken. Door samen te komen, krijg je meer bekendheid en wordt de groep steeds groter. Focus op mensen die gelijk opstaan en mee willen doen; de koplopers. Daar zit heel veel energie. Als je hen een ambassadeursrol geeft, kunnen zij de middengroep meetrekken die niet per se negatief, maar ook niet positief tegenover de verandering staat. Dan is er vaak nog een kleine groep mensen die echt in de weerstand schiet. Ga daar wel het gesprek mee aan, maar zorg dat je er niet op leegloopt. En vooral: don’t give up! Het proces lijkt soms moeilijk, heel lang te duren en het kost persoonlijk veel energie. Maar door niet op te geven en door te blijven gaan, behaal je kleine stappen die bijdragen aan een groter geheel. Daarom moet je ook de kleine successen vieren.”

Uit de tips van Emmy en Supharny blijkt wel dat je samen meer bereikt. Wil je daarom graag eens met Emmy en Supharny bespreken hoe zij dit veranderingsproces aanpakken en wat de mogelijkheden zijn om jou daarin te helpen? Neem dan contact op met Emmy via e.vangennip@rotterdam.nl of Supharny via sst.raap@rotterdam.nl

Wil je graag meer inzicht ontwikkelen in verandermanagement in het algemeen? Bekijk dan eens onze Masterclass Verandermanagement. 

Werken aan je kennis en vaardigheden op het gebied van programmamanagement?

Lijkt het je leuk om als programmamanager bij een overheidsorganisatie aan de slag te gaan, zodat je ook dit soort interessante en waardevolle projecten op kunt starten? Of ben je al werkzaam als programmamanager, maar wil je graag je kennis en vaardigheden een boost geven, zodat je nog effectiever kunt zijn in het behalen van je doelen? Bekijk dan eens onze opleidingen en trainingen in het segment Programma- en Projectmanagement.

Thema's

Thema's