Workshop voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022-verkiezing

Thema's

Thema's

Workshop voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022-verkiezing

De Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022-verkiezing is in volle gang. Trainer Hans heeft ook dit jaar met veel plezier een bijdrage geleverd. In zijn workshop kregen de kandidaten ingrediënten aangereikt om een pakkende pitch schrijven.

De Jonge én Ervaren Ambtenaar van het Jaar 2022

Dit keer is stichting FUTUR op zoek naar de Jonge én Ervaren Ambtenaar van het Jaar. Als iemand jonger is, wordt er al snel vanuit gegaan dat diegene ook minder ervaren is. Maar dat is een volledig onterechte gedachte. Een jonge ambtenaar (tot 36 jaar) kan al heel wat mooie werkjaren bij de overheid achter de rug hebben en dus genoeg waardevolle ervaring bezitten. Bovendien doen veel jongeren al ervaring op tijdens een bijbaan of vrijwilligerswerk.

FUTUR is nieuwsgierig naar de ervaringsverhalen van jonge ambtenaren in Nederland. Voor de verkiezingsfinale krijgen de kandidaten daarom de opdracht om dit verhaal te delen in een pakkende pitch. Tijdens de workshop van trainer Hans Spiegelaar deden de kandidaten inspiratie op om zo’n pitch te schrijven.

De kennismaking

De workshop startte met een kennismaking. In tweetallen en een drietal hebben de kandidaten elkaar geïnterviewd. Zij moesten elkaar vragen stellen die interessante antwoorden zouden opleveren voor de luisteraars. Wat willen de luisteraars echt weten van hun collega? Op basis van die antwoorden schreven zij een pitch over elkaar.

“Er hing een prettige en open sfeer en de kandidaten hebben elkaar uitstekend gepitcht”, vertelt Hans. “Gezamenlijk hebben we benoemd wat succesvol en prettig was aan de verhalen, zodat iedereen dit kan gebruiken voor de uiteindelijke pitch. Bijvoorbeeld een mooie metafoor, humor, goede herhaling en structuur. Hierbij gaven de kandidaten ook aan dat het heel fijn was om in zo’n korte tijd zoveel van elkaar te weten te komen.”

Kernachtig en lezersgericht schrijven

Na de kennismaking namen de kandidaten plaats op de stoel van de lezer. “De jonge ambtenaren kregen twee teksten voorgelegd om met elkaar te vergelijken”, legt Hans uit. “De ene tekst vonden ze helemaal niets, de andere was duidelijk beter. Ze ontdekten dat het enige verschil de structuur van de tekst was. Via het piramideprincipe en een compleet piramidaal schrijfproces als ondersteuning hebben de kandidaten ervaren hoe ze een tekst eerst moeten uitdenken. Want als je eerst een lezersgerichte inhoud en structuur genereert, gaat het uitschrijven veel gemakkelijker.”

Zeven creatieve technieken

Het laatste deel van de workshop was gericht op het vergroten van de originaliteit van een pitch. Hans behandelde hiervoor zeven creatieve technieken. “Iedere kandidaat experimenteerde met een andere techniek en deelde de resultaten met de anderen. Hoe ging het? Wat leverde het op? Hoe kan ik dat toepassen in mijn uiteindelijke pitch? Alle kandidaten hebben de resultaten van deze technieken gehoord. Dat heeft mooie inspiratie opgeleverd om zelf met een specifieke techniek aan de slag te gaan voor de finale.”

“Ik heb deze workshop met heel veel plezier gegeven!”, sluit Hans zijn verhaal af. “De kandidaten waren blij met de tips en hulp en vonden het leuk om elkaar op deze manier te leren kennen.” Nu op naar de selectiedag. Tijdens deze dag voeren de kandidaten inhoudelijke opdrachten uit. Op basis hiervan wordt bepaald welke drie kandidaten doorgaan naar de finale en daarmee nog meer kans maken op de titel Jonge én Ervaren Ambtenaar van het Jaar 2022. 

Thema's

Thema's