De Coronawet in het kort

Thema's

Thema's

De Coronawet in het kort

Het is al een tijd een veelbesproken onderwerp: de Coronawet. Nu hij dan toch echt van kracht is, hebben wij nog even kort voor je op een rij gezet wat deze wet inhoudt en wat het voordeel ervan is. 
 

Tijd voor een wettelijke basis

Afgelopen jaar werd er ter bestrijding van het coronavirus gewerkt met noodverordeningen. Een noodverordening is altijd bedoeld voor een acute crisissituatie van korte duur. Omdat de coronacrisis voorlopig nog voortduurt, moet er een wettelijke basis komen ter vervanging van alle noodverordeningen. Deze Coronawet is tijdelijk en geldt in eerste instantie voor 3 maanden. Als het nodig is, kan de wet steeds met 3 maanden verlengd worden of tussentijds worden ingetrokken. 
 

De inhoud van de Coronawet

In de Coronawet zijn alle maatregelen opgenomen die voor een langere tijd nodig zijn en wordt aangegeven op welke manieren er gezorgd wordt dat iedereen zich aan deze regels houdt. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben meegekeken en advies gegeven over hoe de wet er inhoudelijk uit moest komen te zien. Bijvoorbeeld de Raad voor de Rechtspraak, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad van State, maar ook advocaten en de Ombudsman. 

Het gaat onder andere om de regels rondom het houden van 1,5 meter afstand, hygiƫnemaatregelen en het gebruik van beschermingsmiddelen. Ook het openstellen van publieke plaatsen, het organiseren van evenementen, het gebruik van voorzieningen die voor het publiek toegankelijk zijn en de bezettingsgraad van plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden komen aan bod. Als de situatie daarom vraagt, kan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maatregelen aan de wet toevoegen. Bijvoorbeeld regels met betrekking tot het openbaar vervoer, onderwijsinstellingen en groepsvorming.

Aan eventuele zorgen is tegemoetgekomen. Zo is handhaving bij mensen thuis niet langer aan de orde en kan een coronaboete niet meer leiden tot een weigering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook is het niet meer toegestaan om verpleeghuizen volledig op slot te gooien. 

Ben je benieuwd naar het volledige wetsvoorstel? Deze vind je hier
 

Het voordeel van de Coronawet

In het kader van de Coronawet moet het kabinet het parlement beter informeren en krijgt het parlement meer controlebevoegdheden. Zijn er plannen voor nieuwe maatregelen? Dan moeten deze voorgelegd worden aan het parlement met een sterke onderbouwing. Heeft een regel spoed en wordt deze daarom onmiddellijk ingevoerd, dan mag het parlement hier achteraf alsnog iets over zeggen en de regel eventueel een halt toeroepen. Ook wordt er naast de volksgezondheid nu veel meer rekening gehouden met andere aspecten, zoals de economie. De besluitvorming is hierdoor veel beter afgewogen. 

Thema's

Thema's