Webinar Update Omgevingsrecht 2024

Thema's

Thema's

Webinar Update Omgevingsrecht 2024

De Omgevingswet is na een aantal keer uitgesteld te zijn geweest per 1-1-2024 in werking getreden. We maken de eerste tussenstand op over de ervaringen omtrent de Omgevingswet in een webinar én een verdiepende podcast met expert Jeroen Kemperman, programmamanager bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en tevens docent bij Bestuursacademie Nederland.

Bekijk hier de webinar

Thema's

Thema's