Het schrijven van een beleidsplan

Thema's

Thema's

Het schrijven van een beleidsplan

Het schrijven van een succesvol beleidsplan is niet makkelijk. Behalve dat dit plan moet overtuigen en enthousiasmeren, wilt u ook uw overkoepelende visie en ambitie uitdragen. Om dit voor elkaar te krijgen nemen we u mee in de stappen die hiervoor nodig zijn.

Stap 1: Een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding bij het schrijven van een beleidsplan is het halve werk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Het lezen van verdiepende artikelen en persberichten
  • Het vragen van collega’s om input
  • Het benaderen van externe deskundigen en stakeholders

Stap 2: Voor wie schrijft u?

Leer uw lezer kennen. Wat vinden ze belangrijk om over dit onderwerp te weten? Met welke taal spreekt u hen echt aan? Welke voorbeelden kunt u gebruiken om aan te sluiten bij de belevingswereld van de lezer? Doe hier onderzoek naar en creëer een persoon voor wie u schrijft. Hiermee wordt uw schrijfstijl aantrekkelijker en voelt de lezer zich aangesproken. 

Stap 3: Schrijf een inhoudsopgave

Begin met de outline van uw beleidsplan door de inhoudsopgave te schrijven: welke onderdelen wilt u belichten en toelichten en in welke volgorde wilt u dit doen? Door het schrijven van deze inhoudsopgave komt u erachter of u geen onderdelen vergeet en of de volgorde logisch is.

Stap 4: Begin met het einde in zicht

U heeft een helder beeld van uw visie en de boodschap die u uw lezers wilt meegeven. Begin uw plan dan met een krachtige inleiding. In deze inleiding laat u de lezer kennismaken met alle relevante aspecten van het onderwerp, inclusief het einde (dus wat is de eindstreep).

Stap 5: Geef invulling aan uw plan

Bent u tevreden over de inleiding? Dan kunt u invulling geven aan de rest van uw plan. In de hoofdstukken na de inleiding komen de volgende punten aan bod:

  • Waar staan we nu
  • Waarom wilt u naar de nieuwe situatie
  • Welke acties zijn hiervoor nodig
  • Wie zijn hierbij betrokken
  • Welke financiële middelen zijn er beschikbaar
  • Wanneer is de eindstreep behaald

Stap 6: Wees streng voor uzelf

Een succesvol beleidsplan bevat visies, voorbeelden, argumentatie, het proces en mogelijke drempels en oplossingen, en dit allemaal geschreven in heldere en overtuigende taal. Lees daarom uw plan goed door (of vraag een collega dit voor u te doen) en wees streng: spreekt u de lezer echt aan? Is de tekst begrijpelijk? Komt uw visie goed over?

Meer weten?

Het schrijven van een overtuigend beleidsplan is niet makkelijk. Deze stappen geven iets meer inzicht in hoe u dit doet. Maar hulp bij het schrijven van een goed plan is nog helemaal niet zo gek. Daarom biedt Bestuursacademie Nederland de praktische training Beleid maken en Beleid schrijven aan, zodat u zelf succesvolle beleidsplannen leert schrijven.

Thema's

Thema's