Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Thema's

Thema's

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De Provinciewet en Gemeentewet schrijven voor dat provincies respectievelijk gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken. Ook geven ze enkele vereisten waaraan de genoemde documenten moeten voldoen. Artikel 190 van de Provinciewet en artikel 186 van de Gemeentewet bepalen dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening, van provincies en gemeenten voldoen aan, bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur te geven regels. Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt hiervoor het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Inmiddels is de vernieuwing BBV sinds begrotingsjaar 2017 van toepassing.
 

Deel uw kennis en expertise met anderen

U wordt in 1 dag bijgepraat over alle relevante actualiteiten. Wat is er gebeurd, wat staat u te wachten? Samen met andere professionals gaat u aan de slag met actuele ontwikkelingen en vernieuwingen. Met interactieve werkvormen verfrist u uw kennis over de onderwerpen. Er is mede daardoor voldoende ruimte om met en van elkaar te leren, waardoor u tot andere, nieuwe inzichten kunt komen. Het gaat dus niet alleen om de regelgeving, maar meer hoe u daarmee om gaat.
 
Bovendien ontmoet u tijdens de actualiteitendag collega’s uit andere overheidsorganisaties, waarmee u informatie en ervaringen kunt uitwisselen. Door de informele en interactieve opzet kunt u uw netwerken ‘aanhalen’ en uitbreiden.
 

Voor wie?

U bent bekend met het BBV, maar u heeft behoefte om uw kennis op te frissen en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen.
 

Komt u ook?

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het BBV? Schrijf u dan snel in via onderstaande link:
 
INSCHRIJVEN
 
Heeft u nog vragen over deze actualiteitendag? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@bestuursacademie.nl of via telefoon: 035 7 604 850

 

Thema's

Thema's