Finalisten ‘Overheidsmanager van het Jaar’ 2019 bekend!

Thema's

Thema's

Finalisten ‘Overheidsmanager van het Jaar’ 2019 bekend!

De 3 finalisten die meedingen naar de titel Overheidsmanager van het Jaar zijn bekend. Het gaat om: Rosemarie Bastianen, Anne Coenen en Sylvo Thijsen.

Rosemarie Bastianen

Directeur Eenvoudig Beter, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rosemarie Bastianen heeft met de komst van de Omgevingswet een lastige opgave. Mede door haar enthousiasme en doorzettingsvermogen, maar ook door achter haar mensen te staan, verliest ze het doel van de organisatie niet uit het oog. Daarmee weet zij voor zichzelf en haar medewerkers koers te houden en de verbinding met de burgers niet te verliezen.

Anne Coenen

Directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk, gemeente Rotterdam
Anne Coenen toont met veel daadkracht en een betrokken managementstijl hoe zij samen met haar team zwaar weer heeft doorstaan. Met een duidelijke visie op de complexe decentralisatie van de jeugdzorg weet zij ondanks maatschappelijke kritiek samen met haar medewerkers een toekomstbestendig resultaat te halen.

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer
Door de maatschappelijke onrust bij de Oostvaardersplassen en rondom bosbeheer verkeert Staatsbosbeheer regelmatig in zwaar weer. Sylvo Thijsen geeft richting aan zijn personeel, maar deinst niet terug voor een gesprek met zowel hen als de buitenwereld. Hij vindt daarmee de complexe balans tussen koers geven waar nodig en medewerkers toerusten het juiste te doen.

Hoe nu verder?

De drie finalisten geven volgens de jury het beste invulling aan het thema van dit jaar: ‘Kompas in Zwaar Weer’. In oktober worden de finalisten door de juryleden op hun werkplek bezocht. Op 19 november wordt tijdens de uitreiking in de Ridderzaal bekendgemaakt wie van de 3 finalisten wordt gekroond tot de ‘Overheidsmanager van het Jaar’ 2019.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar gaat u naar www.overheidsawards.nl.

Thema's

Thema's