Bent u klaar voor de Omgevingswet?

Thema's

Thema's

Bent u klaar voor de Omgevingswet?

Het is bijna zover. De Omgevingswet komt eraan! Eindelijk. Overheidsorganisaties als gemeenten, waterschappen en provincies zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Dat moet ook wel, want het gaat om de grootste wetswijziging sinds 1848.

De Omgevingswet

Voor het eerst is er straks een wet voor de gehele fysieke leefomgeving. Een wet die gaat over de aanleg van een windmolenpark, het kappen van een boom, de versterking van een dijk, het bouwen van een woonwijk of het beschermen van een natuurgebied. Onderwerpen als ruimte, verkeer, natuur, milieu en water komen in de Omgevingswet bij elkaar. Met als doel de regelgeving eenvoudiger, inzichtelijker en beter uitvoerbaar te maken. Zo ontstaat er voor de burger meer ruimte om lokale initiatieven te ondernemen. Ook is het de bedoeling dat maatschappelijke organisaties en bedrijven actief betrokken zijn bij beleids- en besluitvormingsprocessen.

Inspelen op maatschappelijke veranderingen

Dat is hoognodig want de huidige regels zijn onvoldoende in staat om in te spelen op de vele veranderingen in de samenleving. Denk aan complexe opgaven rondom woningnood, mobiliteit, de energietransitie en klimaatverandering. Ook biedt de huidige wet- en regelgeving te weinig ruimte voor lokale verschillen. Zo heeft een gebied met demografische groei andere problemen dan een gebied met krimp. Om al deze problemen goed aan te pakken is een integrale en samenhangende aanpak hard nodig.

Anders denken en werken

De Omgevingswet zorgt straks voor een ander speelveld met nieuwe verhoudingen tussen inwoners, initiatiefnemers en de overheid. En dat vraagt om een echt andere manier van denken en werken. Van burgers en bedrijven door initiatief te nemen en door medeverantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Van overheidsorganisaties door met elkaar samen te werken, beleid te ontschotten, open te staan voor initiatieven, en burgers en belanghebbenden actief bij hun maatschappelijke doelen te betrekken.

Kennis en competenties

Een ding is zeker: de nieuwe wet gaat uw werk veranderen. Of u nu vergunningverlener, beleidsmedewerker, bestuurder of raadslid bent. Zo moet u straks niet alleen beschikken over kennis van wet- en regelgeving, maar ook over de juiste competenties. Denk aan ‘soft skills’ als samenwerken, verbinden en netwerken. Het is dus zaak om op tijd te beginnen met het werken met de Omgevingswet. Wilt u weten welke kaders de Omgevingswet biedt? Welke wetten er precies samenkomen en hoe u nu al kunt werken in de geest van de Omgevingswet? Volg dan een van onze opleidingen of trainingen over de Omgevingswet.

Meer weten?

Heeft u interesse in een van onze opleidingen of trainingen over de Omgevingswet? Of bent u er nog niet helemaal uit en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 035 - 7 604 850. Wij helpen u graag om een opleiding of training te vinden die bij u past. Ons complete aanbod over de Omgevingswet vindt u hier.

Thema's

Thema's