6 tips voor de implementatie van de Omgevingswet

Thema's

Thema's

6 tips voor de implementatie van de Omgevingswet

Het implementeren en uitvoeren van de Omgevingswet is een enorme klus. De wet vraagt om een fundamenteel andere benadering van de fysieke leefomgeving. Wij geven u 6 praktische tips om u te helpen de Omgevingswet succesvol te implementeren:

1. Bepaal een duidelijke maar flexibele koers

Er gebeurt nog steeds van alles rondom de Omgevingswet, de fysieke leefomgeving en de maatschappij. De wet- en regelgeving is volop in beweging. Zo zijn er regelmatig landelijke kennissessies over de Omgevingswet, waarbij er continu nieuwe inzichten worden gedeeld. Houd er dus rekening mee dat de koers die u uitzet gaandeweg het proces moet worden aangepast. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn daarom belangrijke begrippen.

2. Maak een plan van aanpak

De Omgevingswet is een enorme operatie voor gemeenten, waterschappen en provincies. Denk aan de complexiteit, het grote aantal betrokkenen, de verschillende belangen en de tijdsinvestering. Om ervoor te zorgen dat dit goed en overzichtelijk verloopt, is een gefaseerd of programmatisch plan van aanpak essentieel. Zo ontstaat er inzicht en grip op het proces dat doorlopen moet worden. Maar is er ook ruimte om tijdens het proces aanpassingen te doen. Het is verstandig om ook ketenpartners en derden (burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties) te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

3. Leer en experimenteer

Leren werken met de Omgevingswet kost tijd en is lang niet altijd eenvoudig. Samen met anderen oefenen en ervaring opdoen is dan ook nuttig en leerzaam. Denk bijvoorbeeld aan het doorlopen van een projectbesluit met alle betrokken stakeholders. Begin ook al tijdens de implementatiefase - via pilots en experimenten - zo veel mogelijk integraal en gebiedsgericht te werken. Vergeet niet om deze experimenten na afloop te evalueren. Kijk daarbij niet alleen naar de inhoud, maar ook naar samenwerking en werkwijze. Mislukte experimenten bestaan niet, zolang u en de organisatie maar leren van de ervaring.

4. Ontwikkel uw competenties

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van denken en werken. Dit betekent ook dat er andere competenties en vaardigheden worden gevraagd. Denk aan samenwerken, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, oplossingsgericht denken en besluitvaardigheid. Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties kan onder meer via opleidingen, trainingen, workshops, reflectie en intervisie.

5. Houd het eenvoudig

Begin klein. Met kleine stapjes komt u vaak al een heel eind. U kunt bijvoorbeeld met een projectteam onderzoeken welke vormen van participatie ingezet kunnen worden om de burger of initiatiefnemer actief te betrekken bij ideeën vanuit de gemeente. Zoek vooral naar praktische en eenvoudige oplossingen. Deze leveren vaak al een grote winst op 

6. Begin positief

Een goed begin is het halve werk. Een positieve houding is daarbij enorm belangrijk. Denk dus niet in beperkingen, maar in kansen en oplossingen. Ga niet uit van moeten, maar juist van willen. Ontdek wat de Omgevingswet allemaal teweeg gaat brengen en wat dit voor u betekent. Dat is meer dan u denkt.

Meer weten?

Wilt u ook aan de slag met de Omgevingswet? En wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van deze wet? Wij hebben een uitgebreid aanbod van opleidingen en trainingen over de Omgevingswet. Dit vindt u hier.

Thema's

Thema's