banner

De Bestuursacademie Nederland bouwt samen met u en een groot aantal partners aan het openbaar bestuur. Onze partners zijn:

Companen
CPION
Divosa
FAMO
INHolland
Kring van Kabinetsmedewerkers
Libereaux
LVLB
NVGM
NVVB
Profile Dynamics®
Royal Haskoning DHV
Van Tongeren en Trimp
Vereniging van Griffiers
VGS
VNG
Wateropleidingen
Wethoudersvereniging

Vetron en NRTO

De Bestuursacademie Nederland is aangesloten bij brancheverenigingen Vetron en NRTO. Vetron levert een actieve bijdrage aan kennis-, kwaliteits-, en marktontwikkeling binnen de sector  om de kwaliteit en resultaatgevendheid van onderwijsinstellingen te vergroten. De NRTO heeft en belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. Bekijk ook de gedragcodes en algemene voorwaarden van de NRTO.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.