A&O fonds Gemeenten

A&O fonds Gemeenten

A&O fonds Gemeenten is het fonds dat ondersteunt bij organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers, zodat gemeenten vitaal en wendbaar zijn en kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving. Hieronder vertellen we je wie de subsidie mag aanvragen en waar je als organisatie aan moet voldoen. 
 

Wie mag subsidie aanvragen?

  • Gemeenten
Alle Nederlandse gemeenten.
  • Ambtelijke fusieorganisaties 
Organisaties die alle taken van meerdere gemeenten hebben overgenomen, terwijl deze gemeenten nog bestaan.
  • Gemeentelijke ‘shared service centra
Organisaties die door gemeenten zijn opgericht om (delen van) bedrijfsvoeringstaken volledig over te nemen.
  • Verplichte gemeenschappelijke regelingen
Bijvoorbeeld veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.
  • Organisaties met personeel gedetacheerd vanuit gemeenten
Deze organisaties zijn opgericht voor ondersteuning van medewerker en organisatie. Bijvoorbeeld sommige regionale mobiliteitscentra.
  • Uitvoeringsorganisaties
Organisaties (al dan niet in samenwerkingsverband) van wettelijke gemeentelijke taken. Bijvoorbeeld intergemeentelijke sociale diensten.

 

Waar moet de organisatie aan voldoen?

Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAO Gemeenten of de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties (CAO SGO) moeten toepassen. Samenwerkingsverbanden dienen voor minimaal 75% uit gemeenten te bestaan.

Wil je meer weten over dit fonds? De exacte toegangscriteria vind je op de website van het A&O fonds Gemeenten.