Toelichting Master

Toelichting Master

Bestuursacademie Nederland werkt samen met NCOI University of Applied Sciences. De combinatie van Bestuursacademie Nederland, de opleider voor de overheid, met NCOI, de grootste Master­opleider voor werkend Nederland, biedt je de inhoudelijke en kwalitatieve opleidingen op ­Masterniveau die je zoekt. NCOI verzorgt diverse Master­opleidingen en zeer interessante nieuwe, korte programma’s op Masterniveau. De vele keuze­mogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maken een opleiding bij NCOI University of Applied Sciences bijzonder interessant.

Nederlandse taal 

De bijeenkomsten worden volledig in het Nederlands verzorgd. Communiceren in je moedertaal scheelt je veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. In een aantal gevallen werken we met een Engelstalig boek, als er geen goed Nederlandstalig boek beschikbaar is. We voorzien het dan altijd van een Nederlandse studie­wijzer en aanvullende materialen, waardoor je het Engelse studiemateriaal op een prettige­ en efficiënte manier kunt bestuderen. Daarnaast ontmoet je tijdens uiterst inspirerende Masterclasses Nederlandse col­lega’s uit verschillende organisaties en overheden. 

Ontwikkelingsprogramma

NCOI verzorgt voor de Masteropleidingen een uniek ontwikkelingsprogramma. Hiermee ontwikkel je jouw persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Bovendien bereidt je je tijdens dit programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op je eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt je alle kennis en vaardig­heden aan die je nodig hebt om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven.

Flexibel studeren

Je kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen; ‘s avonds, overdag of op zaterdag. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studie­mogelijkheden zijn wij beslist uniek in Nederland.

Dag- en zaterdagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eind­opdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine ­inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. Je brengt de dag op een actieve­ en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je ­studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.

Intensief

Je hebt de unieke mogelijkheid om in een intensief programma je volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werk je gelijktijdig aan 2 Masterclasses. Er zijn 2 mogelijkheden:

Avondopleiding met dagopleiding:
Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volg je elke week een avondbijeenkomst.
Dagopleiding met zaterdagopleiding:
Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en je volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

Thuisstudie

Thuisstudie biedt je de meeste flexibiliteit. Je kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent. In extra coachingssessies werk je aan je persoonlijke vaardigheden.

Doorlooptijd

Je ontvangt een ruim aanbod, zodat je je Master­opleiding grotendeels zelf kunt inrichten. Kies voor een Masterclass, Master­programma of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan jou. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. NCOI University garandeert dat je zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen. Duurt het langer, dan kan het zijn dat je, uiteraard in overleg, een Masterclass moet herhalen. Dit omdat de stof en daardoor de opzet van opleiding is veranderd. De modulaire opbouw kent als belangrijk voordeel dat je je opleiding zonder problemen tijdelijk kunt onderbreken. Denk hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrière­switch.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Wij rekenen voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

Er wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat je enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of ­academische opleiding hebt afgerond, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bachelor­opleidingen die directe toelating geven voor de verschillende Masteropleidingen.

Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets en wordt je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de Master met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Master van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen je hier graag meer over.

Toelatingsoverzicht        

Master Social Work & Innovation (MSW) Directe toelating: HBO Bachelor met relevante werkervaring, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Management
Master Bestuurskunde Directe toelating: HBO Bachelor Economie/Management/Bedrijfskunde/Bestuurskunde, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): HBO Bestuurskunde
MBA voor Overheid en Non-profit Directe toelating: HBO Bachelor Economie/Management/Bedrijfskunde, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Bedrijfskunde
Master Management, Cultuur en Verandering (MCC) Directe toelating: HBO Bachelor met relevante werkervaring, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Management voor Overheid en Non-profit
Master Human Resources Management (MHRM) Directe toelating: HBO Bachelor met relevante werkervaring, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Human Resource Management
Master Bedrijfsrecht Directe toelating: HBO Bachelor Rechten/Sociaal Juridische Dienstverlening/MER, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Bedrijfsrecht