Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als onderdeel van NCOI Opleidingsgroep, geldt voor de klachtenregeling van Bestuursacademie Nederland de  algemene voorwaarden van NCOI opleidingsgroep.

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
Bestuursacademie Nederland
t.a.v. teamleider Advies en Voorlichting
Bestuursacademie Nederland
Marathon 7, 1213 PD Hilversum
Postbus 447, 1200 AK Hilversum
Antwoordnummer 1160, 1200 VB Hilversum
Tel. 035 – 7 604 850 of per mail info@bestuursacademie.nl

  • Wij zullen de ontvangst van uw klacht per e-mail binnen 24 uur en per post maximaal binnen 1 week bevestigen.
  • De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze directie. Uiteraard streven wij ernaar uw klacht tot volle tevredenheid af te handelen
  • Binnen twee weken kunt u een mondelinge en daarna schriftelijke/e-mail reactie op uw klacht verwachten.
    Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.
  • Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht wordt afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Voor meer informatie surf naar de site: www.degeschillencommissie.nl
  • Bestuursacademie Nederland legt zich neer bij de uitspraak van de Geschillencommissie.
  • De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar