VNG introduceert vernieuwde Participatiescan

Thema's

Thema's

VNG introduceert vernieuwde Participatiescan

Jongeren in een kwetsbare positie naar werk begeleiden? Gemeenten, scholen en andere regiopartners kunnen nu gebruikmaken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

Wat is de Participatiescan?

Om kwetsbare jongeren goed naar de arbeidsmarkt te begeleiden, is relevante kennis nodig en samenwerking tussen netwerkpartners. De vernieuwde participatiescan biedt hiervoor alle tools op één plek.
 
Kwetsbare jongeren vallen nog vaak tussen wal en schip. Met de participatiescan moet voorkomen worden dat ze bij scholen uit beeld verdwijnen zonder dat ze bij gemeenten al in beeld zijn. De scan is een kennis- en actietool om te zorgen voor een sluitende aanpak. Voor gemeenten belangrijk, omdat daarmee voorkomen kan worden dat jongeren in de Participatiewet terechtkomen.

Voor wie is de Participatiescan?

De scan helpt netwerkpartners vanuit de domeinen onderwijs, sociale dienst, werkbedrijven, werkgevers/werkgeversservicepunten, SBB, Leerplicht/RMC en Zorg.

Hoe werkt de Participatiescan?

De Participatiescan doorloopt u online. Samen met netwerkpartners uit uw regio of individueel. In het laatste geval kunt u uw scan na afloop vergelijken met deelnemers die de scan ook individueel hebben doorlopen. Een sessie duurt ongeveer 2 tot 3 uur. In de scan staan 20 vragen over vastgestelde succesfactoren. Deze vragen gaan over 4 thema’s:

✔ Focus op werk en talent
✔ Kwaliteit en begeleiding
✔ Randvoorwaarden goede begeleiding
✔ Overige randvoorwaarden

Na elk thema ziet u de resultaten en concrete actie- en verbeterpunten waarmee u aan de slag kunt gaan.

Meer weten?

Meer informatie over de Participatiescan vindt u hier.

 

 

Thema's

Thema's