4 tips voor het ondersteunen van burgerinitiatieven

Thema's

Thema's

4 tips voor het ondersteunen van burgerinitiatieven

Veel initiatiefnemers hebben bij de ontwikkeling van hun burgerinitiatief behoefte aan ondersteuning en kloppen aan bij de gemeente. Hier liggen voor u als beleidsadviseur mooie kansen. Wij geven u 4 tips:

  1. Denk vanuit de burger

Stel de leefwereld van de burger centraal en niet de interne organisatie van uw gemeente.  Het moet voor burgerinitiatieven mogelijk zijn om vanuit eigen plannen te werken. Ontdek wat burgers bezig houdt, geef ze de ruimte om eigen initiatieven op te starten en inventariseer welke hulp ze nodig hebben. 
  1. Manage verwachtingen

Maak voorafgaand duidelijk wat inwoners van u als gemeente kunnen verwachten. Waar kunt u ze bij helpen? Aan welke wet- en regelgeving moeten burgerinitiatieven voldoen? En komen ze in aanmerking voor financiële ondersteuning ? Het managen van verwachtingen voorkomt teleurstellingen en zorgt ervoor dat burgers weten waar ze aan toe zijn. 
  1. Stel materialen en (financiële) middelen beschikbaar

Als gemeente heeft u enorm veel middelen tot u beschikking. Geld is lang niet altijd nodig. Denk ook aan zaken als grond, vergaderruimten, gereedschap, hekwerk, printers et cetera.  Handig is om wel uit te zoeken welke (wijk)budgetten eventueel beschikbaar zijn om burgerinitiatieven vooruit te helpen. 
  1. Zorg voor voldoende draagvlak

Het creëren van draagvlak binnen en buiten de gemeente is erg belangrijk. Zorg er daarom voor dat collega’s, wethouders en gemeenteraad voldoende op de hoogte worden gehouden van burgerinitiatieven. Dat zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij projecten. Daarnaast kunt u als beleidsadviseur burgers koppelen aan sleutelfiguren in de wijk, de buurtvereniging of de wijkraad.

Werk niet alleen

Als beleidsadviseur maakt u het beleid niet alleen. U bent een netwerker, een spin in het web tussen alle partijen. U moet uw strategische visie opdelen en behapbaar maken voor alle partijen waarmee u samenwerkt, om hen allemaal op hun eigen manier naar de eindstreep te krijgen. Hierbij moet u ook om kunnen gaan met partijen die weinig of geen ervaring hebben met het gemeentelijk apparaat zoals burgerinitiatieven.

Zijn uw kennis en vaardigheden (nog) up-to-date?

Dit maakt het des te belangrijker om uw rol nauwkeurig uit te voeren, waarbij u elke samenwerkende partij betrekt en op de hoogte houdt van het proces. Dat is lang niet altijd eenvoudig en u heeft hier specifieke competenties voor nodig. Wilt u weten of uw kennis en vaardigheden als beleidsadviseur binnen het sociaal domein nog up-to-date zijn? Wij hebben speciaal voor u een checklist ontwikkeld, waarin u kunt controleren of u voldoet aan alle eisen. Download hier de checklist.

 

 

Thema's

Thema's