4 tips voor het ondersteunen van burgerinitiatieven

4 tips voor het ondersteunen van burgerinitiatieven

Burgers willen steeds meer zelf de problemen in hun lokale woonomgeving oplossen. Dat samenspel maakt dat gemeenten meer moeten meebewegen en faciliteren in plaats van controleren en top-down de regie houden. Maar hoe doet u dat? Hoe stimuleert u initiatieven? En wat is uw rol hierin als beleidsadviseur?
 
Om van burgerinitiatieven een succes te maken, is een professionele aanpak essentieel. Hier liggen voor u als beleidsadviseur mooie kansen. Denk hierbij aan:
 

1. Het wegnemen van belemmeringen in het gemeentelijk apparaat

Voor burgerinitiatieven is de gemeente een belangrijke partij. Maar gemeenten hebben vaak moeite met initiatieven die nieuwe diensten leveren en/of activiteiten organiseren die domeinoverschrijdend zijn. Een goede manier om deze belemmeringen weg te nemen is het afnemen van diensten bij burgerinitiatieven. Zo ontstaat een relatie die gebaseerd is op gelijkwaardigheid.
 

2. Het vergroten van het netwerk van burgerinitiatieven

Maak voorafgaand aan uw burgerparticipatietraject duidelijk wat inwoners ervan kunnen verwachten. Waar praten zij in mee? Hoeveel tijd kost dit hen? En wanneer zijn de resultaten zichtbaar? Het managen van verwachtingen voorkomt teleurstellingen over de mate van invloed of de duur van het traject.
 

3. Stel materialen en (financiële) middelen beschikbaar

Als gemeente heeft u enorm veel middelen tot u beschikking. Geld is lang niet altijd nodig. Denk ook aan zaken als grond, vergaderruimten, gereedschap, hekwerk, printers et cetera.  Handig is om wel uit te zoeken welke (wijk)budgetten eventueel beschikbaar zijn om burgerinitiatieven vooruit te helpen.
 

4. Ondersteun het creëren van draagvlak

Het creëren van draagvlak binnen en buiten de gemeente is erg belangrijk. Zorg er daarom voor dat collega’s, wethouders en gemeenteraad voldoende op de hoogte worden gehouden van burgerinitiatieven. Dat zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij projecten. Daarnaast kunt u als beleidsadviseur burgers koppelen aan sleutelfiguren in de wijk, de buurtvereniging of de wijkraad.
 

U werkt niet alleen

Als beleidsadviseur schrijft u het beleid niet alleen. U bent een netwerker, een spin in het web tussen alle partijen. U moet uw strategische visie opdelen en behapbaar maken voor alle partijen waarmee u samenwerkt, om hen allemaal op hun eigen manier naar de eindstreep te krijgen. Hierbij moet u ook om kunnen gaan met partijen die weinig of geen ervaring hebben met het gemeentelijk apparaat.
 

Succesvolle uitvoering en doorvoering van het beleid

Dit maakt het des te belangrijker om uw rol nauwkeurig uit te voeren, waarbij u elke samenwerkende partij betrekt en op de hoogte houdt van het proces. Zo creëert u een sterke band met uw omgeving, waardoor de kans op het succesvol uitvoeren en doorvoeren van uw beleid groot is. En is dit niet waar het om gaat?
 

Zijn uw kennis en vaardigheden (nog) up-to-date?

Uw rol als beleidsadviseur is aan het veranderen. Er wordt steeds meer van u verwacht. Wilt u weten of uw kennis en vaardigheden als beleidsadviseur binnen het sociaal domein nog up-to-date zijn? Wij hebben speciaal voor u een checklist ontwikkeld, waarin u kunt controleren of u voldoet aan alle eisen. Download hier de checklist.