Steeds meer behoefte aan integraal werken

Thema's

Thema's

Steeds meer behoefte aan integraal werken

De verschillende afdelingen binnen de gemeenten gaan steeds meer over op een integrale aanpak om aan de hulpvraag van de inwoner te kunnen voldoen. Die hulpvraag is bijna nooit zo eenvoudig dat deze aan één ‘loketje’ kan worden afgehandeld. Meestal gaat het om een in meerdere of mindere mate complexe casus, waarvoor multidisciplinaire dienstverlening nodig is.
 
De tijd van ‘van het kastje naar de muur’ is voorbij. We moeten als overheidsmedewerkers écht contact maken met de inwoner die een hulpvraag heeft. Wij moeten de verschillende doelgroepen kennen, herkennen en op de hoogte zijn van hun kenmerken en beperkingen. Met integraal werken kunnen we alle generieke ondersteuningsvragen opvangen in één plan.

Vast aanspreekpunt voor hulpvrager

Vanwege die integrale aanpak ontstaat bij gemeenten een groeiende behoefte aan generalisten. Medewerkers die als vast aanspreekpunt voor de inwoner met de hulpvraag de verbindende factor zijn tussen de verschillende specialisten en domeinen. Van die generalisten wordt aan de andere kant verwacht dat zij met meerdere doelgroepen als verslaafden, licht verstandelijk beperkten, cliënten met schulden en psychiatrische patiënten kunnen werken.
 
De generalist moet dus kunnen omgaan met complexe casussen, maar ook een politiek instinct bezitten in relatie tot awareness en alarmering in bepaalde situaties. Bovendien moet de generalist goed weten binnen welke juridische kaders de verschillende doelgroepen en casussen vallen.
 
Bent u die generalist of wilt u dat worden? Dan is de opleiding HBO Consulent Sociaal Wijkteam zeker iets voor u.

Thema's

Thema's