Samenwerken in de jeugdhulp: 8 tips

Thema's

Thema's

Samenwerken in de jeugdhulp: 8 tips

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Doel van de wet is het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter te maken, waardoor betere en passende zorg kan worden geboden. Om dit te bereiken moeten gemeenten en ketenpartners samenwerken om complexe vraagstukken in de jeugdhulp op te lossen.

Maar hoe stelt u duurzame samenwerkingsverbanden op? Hoe verbindt u partijen met elkaar? Hoe voorkomt u een eilandjescultuur? En vergroot u het succes van uw samenwerkingen? Hieronder geven wij u 8 praktische tips voor het verbeteren van uw samenwerkingen.
 

1. Laat partijen kennismaken met elkaar

Eén van de lastigste opgaven voor gemeenten is om daadwerkelijke samenwerking tot stand te brengen tussen bijvoorbeeld lokale teams, scholen, huisartsen en beleidsmakers. Een informele bijeenkomst is een goede manier om alle partijen snel te laten kennismaken. Dat vergroot het inzicht in elkaar rol en zorgt ervoor dat personen elkaar beter weten te vinden.
 

2. Gedeelde visie en doelen

Een gezamenlijke visie is het beginpunt van uw samenwerking. Het hebben van een duidelijk omschreven visie, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat een samenwerking zin en identiteit geeft. Een visie helpt u om doelgericht beleid te ontwikkelen en te implementeren. Ook biedt u uitvoerende professionals zo duidelijke kaders voor het dagelijkse handelen in de praktijk. 
 

3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

In een samenwerkingsverband heeft u een gezamenlijk belang en dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer moet zich aan het doel en aan elkaar verbonden voelen. Zo ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. U staat voor elkaar in en helpt waar nodig.
 

4. Investeren in goede persoonlijke verhoudingen

Samenwerken is mensenwerk en dat vraagt om investeren in goede persoonlijke verhoudingen. Leer elkaar en elkaars werkwijze kennen. Zo leert u met elkaar te werken in plaats van naast elkaar. Fysieke nabijheid en bereikbaarheid is hierbij ook van belang, zowel voor kinderen en gezinnen als voor professionals.
 

5. Ga in gesprek met uw (keten)partners

Samenwerken doet u niet alleen, maar met elkaar. Een open en eerlijke communicatie is daarbij erg belangrijk. Deelnemers aan de samenwerking moeten elkaar feedback kunnen geven. Voor problemen in de samenwerking moeten concrete en duidelijke oplossingen gevonden worden.
 

6. Wissel informatie uit

Het uitwisselen van kennis is van essentieel belang voor een goede samenwerking. Neem uw samenwerkingspartners vooral mee in uw motieven, ideeën, wensen en onzekerheden. Hierdoor creëert u vertrouwen en betrokkenheid.
 

7. Houd zorglijnen kort en efficiënt

Door te zorgen voor korte lijnen in de samenwerking kunt u zorg bieden die goed aansluit op de hulpvraag. Er moet worden voorkomen dat verschillende, afzonderlijke trajecten ontstaan rondom hetzelfde gezin.
 

8. Maak duidelijke afspraken en ken uw rol

Dit lijkt een gegeven, maar in de praktijk blijkt dat afspraken vaak door partijen op een verschillende wijze worden geïnterpreteerd.  Wees dus duidelijk en leg uw afspraken vast.  Zo zorgt u ervoor dat iedereen zijn plaats en rol kent in de samenwerking.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over samenwerken in de jeugdhulp? Of wilt u zichzelf verder ontwikkelen? Met de opleidingen en trainingen van Bestuursacademie Nederland houdt u uw kennis en inzichten op peil. Bekijk hier het complete aanbod opleidingen en trainingen op het gebied van jeugdhulp.
 

Thema's

Thema's