Financiële stromen binnen het sociaal domein

Thema's

Thema's

Financiële stromen binnen het sociaal domein

De decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de uitvoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet brengen ingrijpende financiële gevolgen met zich mee. Helaas zijn de financiële middelen die aan gemeenten ter beschikking worden gesteld, beperkt. Het is daarom juist extra belangrijk inzicht te hebben in de financiële gevolgen die deze extra taken voor gemeenten met zich meebrengen. Want hoewel u misschien op een specifiek terrein binnen het sociale domein opereert, de financiële stromen raken zowel budgetten ten behoeve van de Jeugdzorg, de Wmo als de Participatiewet. Wat betekent dit precies voor de planning & control-cyclus? Wat zijn de mogelijkheden en risico’s rondom het ontschotten van de decentralisatiebudgetten? En welk gevolgen heeft dit voor de werkprocessen en de Administratieve Organisatie?

Financiële stromen
Speciaal voor beleidsadviseurs of projectmedewerkers die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein heeft de Bestuursacademie de training Financiële stromen binnen het Sociaal Domein ontwikkeld. Deze training stelt u in staat zich een goed beeld te vormen van de financiële implicaties van de decentralisaties op de gemeentebegroting, de administratieve afhandeling en de verantwoordingsdocumenten uit de P&C cyclus. Maar ook de onderliggende risico’s bij de invoering van de decentralisaties worden uitvoerig besproken. U leert onder meer om maatregelen te formuleren om deze risico’s te minimaliseren.

Programma
Tijdens deze tweedaagse cursus staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • de financiële gevolgen van de decentralisaties;
  • de financiële stromen binnen het sociaal domein;
  • een theoretisch kader waaraan de verwerking van de financiële gevolgen moeten voldoen;
  • de effecten van de decentralisaties op de planning & control-cyclus;
  • de nieuwe taken en de financiële verantwoording daarvan;
  • de mogelijkheden en risico’s van het ontschotten van de decentralisatiebudgetten;
  • werkprocessen en de administratieve organisatie;
  • de Btw-aspecten die een rol kunnen spelen bij samenwerkingsverbanden of uitbestedingvraagstukken;
  • de wijze van inkoop versus aanbesteding bij het aangaan van contracten met derden;
  • de financiële risico’s binnen de nieuwe taakvelden.

Waar en wanneer?
Dit voorjaar wordt de training gegeven op 14 en 21 april in Zwolle. En later in het voorjaar verzorgen we dezelfde training in Capelle a/d IJssel, op 21 en 28 mei. U kunt zich hier direct inschrijven. Vrijblijvend een plaats reserveren is ook mogelijk. Makkelijk, wanneer u bijvoorbeeld nog geen toestemming heeft van uw leidinggevende.

Vragen
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met programmamanager Harry Ploeg (tel. 06 21 22 6635). Hij staat u graag te woord.

Thema's

Thema's