Arbeidsparticipatie in beweging: een nieuwe praktijktraining

Thema's

Thema's

Arbeidsparticipatie in beweging: een nieuwe praktijktraining

Het veld van arbeidsre-integratie is volop in beweging. De Participatiewet moet er toe leiden dat er meer mensen met een beperking werk vinden bij een reguliere werkgever. Dat legt een druk op werkgevers. Tegelijk wordt geprobeerd om de beschutte positie van mensen met een beperking te beperken. Wat betekent dat nu voor u.

In de praktijktraining Arbeidsparticipatie ervaart u hoe de drie actoren, gemeente, werkgever en burger, zich tot elkaar verhouden en wat de betekenis is van arbeidsontwikkeling voor uw cliënt, de burger met zijn beperking. U krijgt het theoretisch perspectief aangereikt en koppelt dat aan casuïstiek en uw eigen werkomgeving. Resultaat is een beter inzicht in de betekenis van de processen zoals deze zich afspelen bij de doorwerking van de Participatiewet. U heeft een groot aantal aandachtspunten om het gewenste beleid vorm te geven.

Waar en wanneer?
Utrecht, start 19 mei 2015

Meer informatie
Meer informatie en het uitgebreide programma vindt u op onze website.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Dick van der Gugten via telefoon 06 15 05 16 06 of e-mail dvandergugten@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's