Neem de regie over uw loopbaanontwikkeling, mobiliteit en vakmanschap

Thema's

Thema's

Neem de regie over uw loopbaanontwikkeling, mobiliteit en vakmanschap

Door decentralisaties en de verschuiving van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijven verandert de ambtenarenrol. Om aan te sluiten bij de organisatieontwikkeling en de gewenste flexibilisering en dynamiek, is het belangrijk dat u zelf de regie neemt over uw loopbaanontwikkeling, mobiliteit en vakmanschap. Maar waar begint u? En hoe maximaliseert u uw promotiekansen en loopbaanmogelijkheden? EVC Centrum Nederland heeft het antwoord: wij geven sturing aan uw loopbaan met 4 interessante analysetools: 

Wat is de volgende stap in uw carrière?

Dat is de hoofdvraag van een Ervaringsprofiel. Tijdens een EVP-procedure wordt gekeken naar uw (werk)ervaring en uw kernkwaliteiten. Met een Ervaringsprofiel vergroot u uw zelfinzicht, zodat u gerichter de volgende stap in uw loopbaan kunt zetten. 

Het EVP-traject

Na het intakegesprek met de ervaringscoach wordt uw werkervaring in kaart gebracht. Daarna volgen een digitaal assessment en twee tot drie voortgangsgesprekken met de Ervaringscoach. Op basis daarvan werken we samen met u om uw loopbaandoel helder te krijgen. Aansluitend op het eindgesprek ontvangt u uw persoonlijke Ervaringsprofiel en een individueel loopbaanadvies. 

Voordelen

  • Uw werkervaring gestructureerd in kaart gebracht
  • Antwoord op individuele loopbaanvragen
  • Professioneel cv: een sterke uitgangspositie bij een sollicitatie
  • Persoonlijk loopbaanadvies 

Hoe zet u uw ervaring om in een verkort en voordelig studietraject?

Wat u in huis heeft aan kennis en kunde, wordt in grote mate bepaald door wat u geleerd heeft op school, op het werk of privé. EVC Centrum Nederland biedt de mogelijkheid om al die kennis en kunde te certificeren. Dit doen we aan de hand van een EVC-procedure, waarbij EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Dit is onder andere zinvol als u een vervolgopleiding gaat doen of een andere functie ambieert. 

De EVC-procedure

Als u uw verworven competenties wilt laten erkennen, kunt u bij ons binnen 6 tot 12 weken een EVC-procedure doorlopen. Na de intake bouwt u een portfolio op. Daarna volgt een persoonlijk Assessment, waarna u een officieel erkend Ervaringscertificaat en een opleidingsadvies ontvangt. 

Voordelen

  • Actieve loopbaanontwikkeling: Een EVC-procedure geeft inzicht in wat u al beheerst en daarmee ook in hoever u nog afstaat van de nieuwe functie-eisen binnen gemeenten.
  • Versneld en voordelig een erkend diploma: De kans is groot dat u via een EVC-procedure vrijstellingen kunt verkrijgen. Uw opleiding wordt hierdoor korter en de opleidingskosten lager.

Maakt u optimaal gebruik van uw mogelijkheden?

Voor een (interne) sollicitatie of een loopbaanontwikkelingstraject is het zinvol te weten wat uw capaciteiten, talenten en voorkeuren zijn. Via gerichte Assessments laten we zien of u optimaal gebruikmaakt van uw mogelijkheden en wat u nodig heeft om uw ambities waar te kunnen maken. EVC Centrum Nederland biedt drie typen Assessments aan. 

Select: het selectieassessment

Select toetst op kwaliteiten en geschiktheid voor een bepaalde functie, waarbij wordt gekeken naar werk- en denkniveau, competenties en persoonlijke drijfveren. 

Develop: het ontwikkelassessment

Develop geeft een overzicht van de (potentiële) performance in relatie tot uw huidige of gewenste functie, op basis van een talentanalyse, een competentieprofiel, een persoonlijkheidsanalyse en uw persoonlijke drijfveren. 

Motor: het loopbaankeuzeassessment

Op basis van een loopbaaninteressetoets, een competentieanalyse en uw persoonlijke drijfveren blijkt welke loopbaanrichting voor u het meest geschikt is.  

Hoe geeft u richting aan uw loopbaan?

Vraagt u zich wel eens af of u wel op de juiste plek in de organisatie zit? Een Loopbaantraject van EVC Centrum Nederland geeft u het antwoord. 

Loopbaanassessment

Elk traject begint met een kennismakingsgesprek met een loopbaancoach. Daarna volgt een assessment van uw persoonlijkheidskenmerken, kernkwaliteiten, voorkeuren en interesses. 

Coaching en gesprekken

De loopbaanvraag en het assessment vormen de basis van het Loopbaantraject. De resultaten, twee coachingsgesprekken en verschillende opdrachten bieden meer inzicht in wie u bent en waar u nu staat. U ontdekt (opnieuw) wat u drijft en hoe u uw talenten optimaal kunt benutten. 

Voordelen:

  • Inzicht in uw werkelijke drijfveren
  • Reflectie op nieuwe loopbaanmogelijkheden
  • Meer plezier en voldoening in uw werk 

Deskundig advies

Heeft u vragen over onze procedures? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035 - 7 506 195 of info@evc-centrum-nederland.nl. Wilt u vrijblijvend en kosteloos ontdekken of onze procedures voordelen voor u kunnen opleveren? Doe dan de Quickscan.

Thema's

Thema's