In hoeverre geeft u sturing aan situaties?

Thema's

Thema's

In hoeverre geeft u sturing aan situaties?

Bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de samenleving, binnen uw organisatie of op uw afdeling heeft u te maken met verschillende belangen, inzichten en verwachtingen. Elke situatie is anders en verandert ook nog eens voortdurend. Steeds weer wilt u invloed uitoefenen en samenwerkingspartners bij- en aansturen om het gewenste resultaat te behalen. Hiertoe is het belangrijk inzicht te krijgen in uw eigen gedrag, houding en vaardigheden. Dit is immers van grote invloed op succesvolle samenwerking met anderen.

De training 'Grip op invloed' geeft inzicht in uw eigen gedrag en vaardigheden en vergroot uw omgevingsbewustzijn. U leert situaties te doorgronden en in te spelen op gedrag van anderen. Hierdoor kunt u effectiever samenwerken.

Resultaat
Na afloop van deze training beschikt u over vaardigheden als debatteren, overtuigen, onderhandelen en draagvlak creëren. En u weet in welke situaties u deze vaardigheden het best kunt inzetten. Daarmee kunt u invloed uitoefenen in verschillende situaties. U leert krachtenvelden inzichtelijk te maken en kunt constructief omgaan met uw (politiek-bestuurlijke) omgeving. U kunt situaties vanuit verschillende invalshoeken benaderen, leert op die manier hoe anderen denken en kunt daar actief op anticiperen. Daarnaast kunt u inspelen op gedragspatronen van samenwerkingspartners en kunt u effectief omgaan met machtsverschillen.

Waar en wanneer?
De training gaat weer van start op 2 maart in De Meern.

Thema's

Thema's