Gemotiveerde mensen maken het verschil

Thema's

Thema's

Gemotiveerde mensen maken het verschil

De drijfverenanalyses van Profile Dynamics® laten direct zien wat mensen het allerliefste doen, waar ze energie van krijgen en in welke omgeving zij het beste functioneren en presterenWij spraken uitgebreid met Hans de Jong, medeoprichter en managing director van Profile Dynamics®. 


Wat zijn drijfveren?

“Drijfveren spelen een belangrijke rol in ons doen en laten. Ze bepalen hoe we ons gedragen, welke keuzes we maken, met wie we wel en niet willen samenwerken, welke stijl van leiderschap het beste bij ons past en hoe we communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar we energie van krijgen in ons werk en wat energie kost, of we makkelijk meegaan in veranderingen of ons daartegen verzetten en hoe besluitvaardig we ons opstellen. Kortom: drijfveren verklaren waarom mensen doen wat ze doen.”

Welke drijfveren zijn er?

“Bij Profile Dynamics® gaan we uit van zeven drijfveren. Deze worden elk aangeven met een eigen kleur. Rood wil macht hebben en hecht aan daadkracht en snelheid. Blauw zoekt naar zekerheid binnen een systeem van ordening en structuur. Oranje wil zich bewijzen in competitie met anderen. Groen zoekt sociale verbinding in harmonie. Geel doorgrondt en komt met nieuwe en verrassende ideeën. Turkoois zoekt naar rust door relativering in het besef dat alles met elkaar samenhangt. Elk mens heeft een unieke combinatie van deze drijfveren in zich. ”

Waarom zou je inzicht moeten hebben in je drijfveren?

“Als je weet over welke drijfveren je beschikt, ontdek je wat je echt wilt. Pas als je meer inzicht hebt in wat je nodig hebt, kun je stappen zetten om te doen wat bij je past. En hoe beter de aansluiting tussen je werk en je talenten is, hoe gemotiveerder je bent. Met als natuurlijk gevolg dat je beter presteert. Dit is niet alleen goed voor je eigen ontwikkeling, het zorgt ook voor meer dynamiek in je werkomgeving.”

Hoe bepalen jullie welke drijfveren iemand heeft?

“Wij hebben een online vragenlijst ontwikkeld op basis waarvan wij iemands drijfveren kunnen bepalen.  Gemiddeld neemt deze vragenlijst ongeveer 20 – 30 minuten in beslag. Deze vragenlijst wordt individueel afgenomen. De uitslag geeft een verrassend beeld van wat mensen motiveert, hoe zij zich in een groep gedragen en gezamenlijk de cultuur ervan bepalen.”

Welke drijfveren komen jullie vooral bij de overheid tegen?

“Bij de overheid zie je dat er vooral veel medewerkers zijn met blauw en groen in hun profiel. Tegelijkertijd zien we dat dit aan het veranderen is. Dat moet ook wel, want er zijn veel veranderingen gaande de samenleving. Er worden nu andere kwaliteiten van ambtenaren verwacht dan dertig jaar geleden. Je ziet dat er vraag is naar medewerkers met rood of oranje in hun profiel.”

Hoe kunnen organisaties inspelen op de drijfveren van werknemers?

“Als je weet wat werknemers beïnvloedt, dan kun je dat gedrag beïnvloeden. Organisaties kunnen dat doen door bijvoorbeeld de werkomgeving van hun medewerkers te veranderen. Zo kun je  werknemers met een hoog percentage oranje in hun profiel stimuleren door hun werkomgeving commerciëler in te richten. Werknemers met voornamelijk blauw in hun profiel vinden het juist fijn als ze voornamelijk uitvoerend werk mogen doen. Door rekening te houden met de drijfveren van de medewerker zorg je ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek zit en dat zij zich op hun eigen manier optimaal kunnen ontwikkelen én inzetten.”

Thema's

Thema's