10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst

Thema's

Thema's

10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst

Oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen. Zorgen voor veiligheid. De openbare ruimte inrichten en beheren. Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. De taken van de overheid zijn zeer divers. En steeds weer worden er nieuwe eisen aan de overheid gesteld. Want waar de overheid inwoners, ondernemers en andere partijen wil betrekken bij het ontwikkelen van beleid, nemen deze partijen nu ook zelf het initiatief om problemen in de samenleving aan te pakken. Daarbij wordt de hulp van de overheid gevraagd. Maar het is de vraag in hoeverre de overheid een rol wil, kan of moet spelen.

Welke rol u als overheid ook wil spelen, wij zorgen ervoor dat u over de juiste capaciteiten beschikt om aan alle wensen uit de samenleving te kunnen voldoen. Naast kennis, spelen vaardigheden daarbij een steeds belangrijkere rol. Wij hebben 10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst op een rij gezet.

Klik op hier om het document met de 10 onmisbare vaardigheden te downloaden.


Thema's

Thema's