Onderzoek naar werken bij de overheid

Thema's

Thema's

Onderzoek naar werken bij de overheid

Begin maart is het CBS officieel gestart met het grootste enquêteonderzoek onder overheidswerknemers, over het werken in een overheidsorganisatie. Het eerste deel van enkele tienduizenden brieven is inmiddels verzonden. In totaal krijgen ongeveer 95.000 medewerkers een uitnodiging om deel te nemen aan het Werkonderzoek.
 
Het onderzoek komt in de plaats van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek dat tweejaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd uitgevoerd. In het nieuwe onderzoek komen ook onderwerpen als organisatiecultuur, leiderschap, integriteit, inclusiviteit en ongewenste omgangsvormen nadrukkelijk aan de orde. De resultaten van dit Werkonderzoek worden eind 2019 op kennisopenbaarbestuur.nl gepubliceerd.

Thema's

Thema's